Waterpolo

De 28-jarige Russische zakenman Anton Nenakov had vorige week het nakijken toen de Amsterdamse dochter van de Russische Stolichny Bank officieel werd geopend. Stolichny Bank International heeft van de Nederlandsche Bank een vergunning kregen om in Nederland te bankieren. De Amsterdamse dochter van Nenakovs Russische financiële bedrijf, Global Money Management Trust Financial Services (GMM), had ook zo'n vergunning gewild. Maar dat de Nederlandsche Bank die ooit zal verstrekken, kunnen zelfs degenen die vorig jaar de aanvraag van deze vergunning voorbereidden, moeilijk meer geloven.

GMM kwam vorig jaar in opspraak door het bericht dat Nenakov de extreem-rechtse Russische politicus Vladimir Zjirinovski zou hebben gefinancierd. Zakenman Nenakov ontkende dat vervolgens en noemde Zjirinovski een gevaarlijke gek. Zo'n geschiedenis is niet prettig voor wie een reputatie van betrouwbaarheid wil opbouwen in de Amsterdamse financiële wereld. Maar de resultaten van een onderzoek van de Economische Controledienst (ECD) naar de vraag of GMM zonder vergunning als bancaire instelling actief is geweest, zijn nog pijnlijker voor het Russische financiële bedrijf.

De ECD heeft proces-verbaal opgemaakt omdat GMM de Wet Toezicht Kredietwezen heeft overtreden. De verantwoordelijke officier van justitie, mr. J. van der Plaat, wil nog niet zeggen welk vervolg deze zaak zal krijgen. Betrokkenen bij de poging van GMM om als bancaire instelling in Nederland voet aan de grond te krijgen, denken dat het imago van deze onderneming zodanig is beschadigd, dat het kantoor aan de Amsterdamse Herengracht bankiersaspiraties voor goed kan inpakken. Bij GMM houdt slechts een enkeling vast aan de hoop dat ooit nog betere tijden zullen aanbreken.

De reden die GMM geeft voor Nenakovs belangstelling voor bankieren in Nederland is heel anders dan de drijfveren die Stolichny Bank heeft genoemd voor de vestiging in Amsterdam. Die laatste, door de Nederlandsche Bank goedgekeurde instelling, koos Amsterdam om ergens anders in West-Europa te beginnen dan in de landen waar de traditionele Russische staatsbanken zijn gevestigd. Beleggingsadviseur Nenakov zou naar Nederland zijn gekomen omdat Nederlanders hem lucratieve zaken in Amsterdam hadden voorgespiegeld.

De jonge Rus, die in kranten herhaaldelijk is voorgesteld als ex-worstelaar maar zelf de voorkeur geeft aan het subtielere imago van een voormalig beoefenaar van de schermsport, zou drie jaar geleden zijn benaderd door Nederlanders die zich zowel in zaken als in waterpolo interesseren. Nenakov was naar Nederland gekomen met een Russische waterpoloploeg, die hij had gesponsord. Langs de zijlijn ontmoette hij de Nederlandse waterpolobusiness. Wie die Nederlanders waren wil men bij GMM niet zeggen, hoewel bekend is dat het accountantskantoor Arenthals/Chaudron in Alphen aan de Rijn vanaf de start nauw betrokken was bij de opzet van de Amsterdamse vestiging van Nenakovs Russische financiële onderneming. In ieder geval kwam van het een het ander en tenslotte constateerde de ECD overtreding van de Wet Toezicht Kredietwezen.

Bij de Amsterdamse GMM-dochter wordt geen poging gedaan om te verdoezelen dat bancaire activiteiten zijn ondernomen hoewel daarvoor geen vergunning was verstrekt, maar het heet dat het niet om 'structurele of bedrijfsmatige' overtredingen van de wet gaat.

GMM in Amsterdam is thans geen investeringsbank, zoals Nenakov wenste toen hij deze dochter van zijn Russisch bedrijf vorig jaar startte. Het kantoor fungeert slechts als 'luisterpost' voor Russische beleggingen in West-Europa en als adviesbureau voor wie in Rusland zaken wil doen. Van het investeren in Nederland van geld van Russische beleggers en van het interesseren van Westeuropese beleggers voor Rusland, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, is niets terecht gekomen.

Nederlanders die aanvankelijk wel brood zagen in een Amsterdamse investeringsbank van de Russische beleggingsavonturier Nenakov, trekken nu hun neus op voor de onderneming. De naam van GMM zou teveel beschadigd zijn. Wie zegt iets met Nenakov van doen te hebben zou in de Amsterdamse financiële wereld worden gemeden. De Nederlanders nemen bij voorkeur de houding aan alsof ze GMM eigenlijk amper gekend hebben en hun betrokkenheid bij de poging van de Rus om van de Nederlandsche Bank een bankvergunning te krijgen slechts het gevolg is van een toevallige samenloop van omstandigheden.

    • Ben van der Velden