'Uiten stervenswens cruciaal criterium in euthanasiebeleid'

DEN HAAG, 22 SEPT. Het openbaar ministerie gaat het vervolgingsbeleid bij levensbeëindiging van ernstig zieken toespitsen op zaken waarin de patiënt geen stervenswens heeft kunnen uiten. Dat verwacht de Arnhemse advocaat mr. E.Ph.R. Sutorius nu het vervolgingsbeleid is gewijzigd.

Vorige week staakte het OM de gerechtelijke vooronderzoeken in elf zaken tegen artsen die betrokken waren bij euthanasie of bij hulp bij zelfdoding. In drie andere gevallen zet het openbaar ministerie de onderzoeken voorlopig voort. Volgens Sutorius draaiden de elf zaken die zijn geseponeerd onder meer om de vraag of de patiënt in de stervensfase verkeerde. Dat bleek bij geen van de patiënten het geval.

Het OM wijzigde het vervolgingsbeleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak-Chabot. Deze Haarlemse psychiater verschafte in 1991 een geestelijk lijdende vrouw een dodelijke dosis medicijnen.

De Hoge Raad sprak in het arrest onder meer uit dat een arts niet strafbaar hoeft te zijn als hij het euthanasieverzoek honoreert van een patiënt die niet in de stervensfase verkeert.

Tot vorige week was dat een van de criteria waarop het OM beoordeelde of een arts al dan niet moest worden vervolgd.

Van de drie zaken die vorige week niet werden geseponeerd verwacht mr. Sutorius dat in elk geval de Purmerendse gynaecoloog H. Prins voor de rechter zal moeten verschijnen. Hij beëindigde in 1993 het leven van een ernstig gehandicapte baby van drie dagen oud, die volgens specialisten hooguit enkele weken te leven had. Sutorius stelt nadrukkelijk dat het in dit geval niet om euthanasie gaat, omdat er geen verzoek van de patiënt is geweest.

In een andere zaak die niet werd geseponeerd lijkt het OM te twijfelen aan de vraag of een medische behandeling wellicht de toestand van de (psychiatrische) patiënt nog had kunnen verbeteren. De derde zaak draait om een arts die de stervenswens honoreerde van een patiënt die hij betrekkelijk kort kende. De patiënt was in verband met het euthanasieverzoek naar hem doorverwezen door de behandelend arts.

    • Rob Schoof