Rose: Zware wapens nu weg bij Sarajevo

SARAJEVO, 22 SEPT. De commandant van de VN-vredesmacht in Bosnië, generaal Rose, verwacht dat vandaag zal blijken dat de Bosnische Serviërs hun zware wapens uit de directe omgeving van de Bosnische hoofdstad Sarajavo hebben weggehaald. De vredestroepen van de Verenigde Naties voeren inspecties uit om na te gaan of dit gebeurd is.

Volgens generaal Rose hadden de Bosnische Serviërs beloofd hun wapens voor woensdag middernacht weg te halen. “Het woord ultimatum is te sterk, maar er is een akkoord gesloten dat ze voor middernacht weg zouden zijn”, aldus de generaal.

In februari van dit jaar stelde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een ultimatum aan alle strijdende partijen om de zware wapens uit een gebied van twintig kilometer rondom Sarajevo weg te halen. Die wapens werden daarop verwijderd, waarmee een einde kwam aan de Bonisch-Servische beschietingen van de hoofdstad. Nadat er weer wapens waren gesignaleerd in de zône zeiden VN-functionarissen afgelopen dinsdag dat ze opnieuw met luchtaanvallen van de NAVO hadden gedreigd op Bosnisch-Servische stellingen. Vooral de Amerikanen lijken hun geduld te verliezen. Zij pleiten voor snelle opheffing van het wapenembargo tegen de moslims en willen met bombardementen de Bonische Serviërs tot inschikkelijkheid zien te bewegen. Frankrijk en Engeland, die beiden troepen in Bosnië hebben, voelen hier vooralsnog niet voor.

Generaal Rose heeft, na een ontmoeting tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Naties en Bosnische Serviërs, gezegd dat de publieke voorzieningen in Sarajevo met een dag of tien kunnen zijn hersteld. Vorige week sloten de Bosnische Serviërs de water- en elektriciteitsvoorziening naar de hoofdstad af. De bewoners van de stad kunnen evenmin over gas beschikken. De afsluiting is een reactie van de Bosnische Serviërs op de druk van de zogeheten contactgroep van Westerse landen en Rusland om akkoord te gaan met het vredesplan voor Bosnië.

Vertegenwoordigers van de zogeheten contactgroep hebben gisteren overlegd met de Servische president, Slobodan Milosevic, over maatregelen die kunnen leiden tot vergroting van de druk op de Bosnische Serviërs. Over het overleg, dat vier uur duurde, zijn geen nadere bijzonderheden bekendgemaakt. Milosevic stelde al eerder een militaire blokkade in tegen de Bosnische Serviërs die vroeger steun van hem kregen.

Het feit dat Milosevic de grens met het Servische deel van Bosnië heeft gesloten, zal er waarschijnlijk toe leiden dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vrijdag stemt over een afzwakking van de sancties tegen klein-Joegoslavië (Servië). (Reuter, AP)