Prijzen in EU zijn in augustus licht gestegen

BRUSSEL, 22 SEPT. De geldontwaarding in de Europese Unie is in de maand augustus gestegen tot een gemiddelde van 3,1 procent op jaarbasis. Een maand eerder lag dat percentage op 3 procent. Het Europees bureau voor de statistiek in Luxemburg heeft dit gisteren bekendgemaakt. De inflatie over twaalf maanden lag het laagst in Frankrijk (1,7), Luxemburg (2,0) en Denemarken (2,2). Nederland zat met een geldontwaarding van 2,6 procent in de middenmoot. Een lage inflatie is een voorwaarde om te zijner tijd toe te treden tot de Economische en Monetaire Unie (EMU). Nederland en Duitsland (3,0) voldoen nog net aan die EMU-norm. De vier zuidelijke landen - Italië, Spanje, Portugal en Griekenland - voldoen er (nog) niet aan. Griekenland heeft de afgelopen jaren zijn inflatie gehalveerd, maar is met 11,1 procent nog altijd koploper.