'Meldpunt' in Utrecht tegen onderverhuur

UTRECHT, 22 SEPT. De gemeente Utrecht gaat samen met de woningcorporaties de ontduiking van de woonruimteverdeling aanpakken. Er komt een meldpunt waar inwoners gevallen van onrechtmatige bewoning kunnen aangeven. Volgens wethouder J. Zwart van volkshuisvesting is er een 'groeiende stroom' van dergelijke meldingen.

Utrecht is de eerste grote stad die een meldpunt instelt. Bij onrechtmatige bewoning heeft de officiële huurder buiten medeweten van de woningbouwvereniging de woning onderverhuurd, vaak als vriendendienst om een ander aan woonruimte te helpen. In 1992 waren er in Utrecht vijfhonderd gesignaleerde gevallen, die resulteerden in 140 gerechtelijke ontruimingen. In 1990 bedroeg het aantal ontruimingen nog 64.

Het is voor woningbouwcorporaties ondoenlijk om zelf controle te houden op het verschijnsel onderverhuur, aldus G. Cornelisse, woordvoerster van de grootste woningcorporatie in Utrecht, Het Woningbedrijf. “Soms hoor je wel eens wat op een vergadering van een bewonerscommissie. Wij zeggen vaak: onderhuurders zijn onze beste huurders. Ze klagen nooit en betalen in principe op tijd.”

Gemeente en corporaties willen met het meldpunt de onrechtmatige bewoning intensiever aanpakken. Anonieme meldingen worden niet geaccepteerd, zegt wethouder Zwart, maar de naam van de klager wordt beschermd. “We willen geen heksenjacht, maar een ordentelijk meldpunt waar op een faire manier met mensen wordt omgegaan.”

Ingrijpen is niet alleen nodig omdat de woonruimteverdeling wordt ontdoken, maar ook omdat onderverhuur vaak leidt tot overbewoning in drukbevolkte wijken, aldus Zwart.

De ontduiking van de regels raakt tegenwoordig eerder bekend, doordat de gemeente en de Utrechtse corporaties hun woningaanbod sinds begin 1993 openlijk in een woonkrant presenteren. Het valt daardoor eerder op wanneer een woning vrijkomt, maar niet in de krant wordt aangeboden. Het meldpunt moet volgens wethouder Zwart ook voorkomen dat “mensen gaan geloven in een niet-eerlijke werking van het systeem van woonruimteverdeling.”