Limburg krijgt van EU 160 mln steun

MAASTRICHT, 22 SEPT. De provincie Limburg krijgt tot 2000 rond de 160 miljoen gulden steun van de Europese Unie. Het geld komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (het EFRO-fonds) en is bestemd voor grensoverschrijdende projecten. Dit maakten Gedeputeerde Staten van Limburg gisteren bekend. Het is nog niet duidelijk voor welke projecten het geld is bestemd. Het grootste bedrag, 75 miljoen gulden, gaat naar de Euregio Maas-Rijn (Zuid-Limburg en de aangrenzende gebieden in België en Duitsland). Het Benelux-middengebied (de beide Limburgen alsmede de provincies Noord-Brabant en Antwerpen) ontvangen circa 65 miljoen gulden.