Klachten over politie Den Haag onderzocht

DEN HAAG, 22 SEPT. De rijksrecherche en de politie Den Haag stellen een onderzoek in naar klachten van Marokkaanse jongeren over racistische uitlatingen en mishandeling door Haagse agenten. Dat is het resultaat van een driehoeksoverleg tussen de Haagse officier van justitie, de hoofdcommissaris van politie en de burgemeester.

De politie neemt dertien klachten in behandeling volgens de daarvoor gebruikelijke procedures. Deze dateren voor het meerendeel van langer dan een jaar geleden. De rijksrecherche doet onderzoek naar drie klachten, die betrekking hebben op een politieoptreden van 9 mei dit jaar. Daarbij zou sprake zijn geweest van mishandeling binnen en buiten politiebureau waarvan geen rapport is opgemaakt. Een woordenwisseling zou hebben geleid tot een vechtpartij met Marokkaanse jongeren, van wie eén buiten bewustzijn is geslagen. Bij het onderzoek wordt betrokken of er een relatie bestaat tussen het geweldsgebruik en racistische motieven.

De 16 klachten van de Marokkaanse jongeren zijn afkomstig uit een zogenoemd klachtenboek dat de Haagse fractie van GroenLinks heeft opgesteld. GroenLinks zegt ontevreden te zijn over de genomen maatregelen. De fractie had erop aangedrongen een onafhankelijk onderzoek in te stellen door een extern bureau. Nu is besloten het onderzoek intern te laten plaatsvinden. Volgens een woordvoerder van GroenLinks betekent het dat de bewuste jongeren hun verhaal niet durven te vertellen. Met de politie bestaat onder hun geen vertrouwensbasis meer, zegt deze. Volgens haar zijn de 16 in het boek beschreven voorvallen “het topje van de ijsberg” van het totaal aantal klachten van allochtone jongeren. Weinig allochtonen weten welke procedure ze kunnen volgen als ze door de politie onheus zijn behandeld, aldus de woordvoerder. Loco-burgemeester Meijer wilde nog niet op het ingestelde onderzoek reageren. Over de drie genoemde gevallen uit het klachtenboek moeten eerst de bewuste agenten uitleg hebben gegeven. Het onderzoek zal zes tot acht weken in beslag nemen.