Ginjaar: stel nieuw examen HAVO en VWO een jaar uit

LEIDEN, 22 SEPT. De vernieuwing van het examenprogramma van het HAVO en VWO moet met een jaar worden uitgesteld, van 1997 naar 1998. Dit wil de stuurgroep Tweede Fase voortgezet onderwijs, die de staatssecretaris binnenkort zal adviseren over deze veranderingen. De begroting van onderwijs, die deze week werd gepresenteerd, gaat nog uit van invoering in augustus 1997.

N. Ginjaar-Maas, voorzitter van de stuurgroep tweede fase, pleitte vanmorgen voor uitstel op een symposium over onderwijsvernieuwing op het Vlietlandcollege in Leiden. Op 5 oktober zal de stuurgroep haar tweede rapport aan de staatssecretaris aanbieden.

Volgens Ginjaar-Maas is invoering in 1997 “onhaalbaar, omdat vier jaar het absolute minimum is om de vier doorstroomprofielen: cultuur en maatschappij, natuur en gezondheid, economie en maatschappij en natuur en techniek als volwaardige vakkenpakketen te ontwikkelen. Pas dan zijn de leermiddelen beschikbaar”. Volgens Ginjaar-Maas is de stuurgroep verbaasd dat de staatssecretaris in de begroting vast heeft gehouden aan invoering in 1997. “Onze opvatting was allang bekend.”

Uitstel betekent dat er niet een maar twee jaargangen scholieren mogelijk problemen zullen krijgen, omdat voor hen na de eerste drie jaar basisvorming nog geen goede aansluiting op de bovenbouw bestaat. Ginjaar:“Dat gat van twee jaar moeten we zo snel mogelijk en verantwoord opvullen want anders zullen deze leerlingen ongetwijfeld problemen krijgen bij hun examen.”