Financiering tunnel onder Westerschelde weer onzeker

MIDDELBURG, 22 SEPT. De financiering van de Westerschelde Oeververbinding is opnieuw onzeker. De Delta Nutsbedrijven NV (Deltan) hebben de provincie Zeeland laten weten dat ze financiering en exploitatie van de tunnel tussen Terneuzen en Ellewoutsdijk onder de huidige voorwaarden niet op zich willen nemen.

De provincie had Deltan daarom gevraagd toen dit voorjaar de toenmalige minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) bereid bleek de rijksbijdrage in de exploitatiekosten te verhogen. In plaats van jaarlijks 41,1 miljoen gulden, wil het rijk nu gedurende 25 jaar 54 miljoen bijdragen. De provincie voegt hier 4 miljoen per jaar aan toe. Voor de bouw van de geboorde tunnel zou Deltan op zoek gaan naar private financiers. Het gaat na enkele versoberingen om ruim 1 miljard.

Het voor financiering en exploitatie aangezochte Deltan heeft twee onderzoeksbureaus naar de plannen van de provincie laten kijken, waaronder één met ervaring op het gebied van tunnelbouw bij grote infrastructurele werken. Uit het onderzoeksrapport trekt Deltan de conclusie dat het bedrijf vooralsnog geen 'ja' kan zeggen op het verzoek van de provincie. Het verschil tussen de kosten en de opbrengsten in de vorm van tol is te groot, aldus een woordvoerder van Deltan.

Deltan, de twee onderzoeksbureaus en de provincie gaan binnenkort over de uitkomst van het rapport praten. Een oplossing in de vorm van meer tol lijkt daarbij niet voor de hand te liggen. De tol is al hoger begroot dan het bedrag dat nu voor de veerdienst moet worden neergeteld. Het zal gaan om zo'n tien gulden per personenauto. Andere mogelijke oplossingen, aldus Deltan, zijn een goedkopere bouw, een hogere bijdrage van het rijk en een rijksgarantie voor het exploitatietekort. In het laatste geval zullen private financiers een minder hoge rente vragen.

De provincie zegt voor het geven van een reactie de uitkomst van het geprek met Deltan af te willen wachten. Een probleem voor de provincie vormt de toestand van de vloot die nu de oeververbinding verzorgt. De veerboten zijn aan vervanging toe. Door enige aanpassingen zullen zij in plaats van tot het jaar 2000, nu tot 2002 in de vaart mogen blijven.

Een ander probleem is planologisch. De gemeente Borsele verzet zich tegen de aansluiting van de tunnel via Ellewoutsdijk. De Raad van State heeft de gemeente in maart gelijk gegeven door te stellen dat de provincie Zeeland de gemeente Borsele ten onrechte tot medewerking heeft gedwongen.