EU gaat strijd om wetgeving media uit de weg

BRUSSEL, 22 SEPT. De Europese Commissie deinst ervoor terug om in te grijpen in de eigendomsverhoudingen in de media. Uit Brussel zijn voorlopig geen voorstellen te verwachten om de sterk uiteenlopende regelgeving op gebied van mediaconcentraties en pluralisme in de lidstaten van de Europese Unie te harmoniseren.

Europees commissaris Vanni d'Archirafi - verantwoordelijk voor de goede werking van de interne markt - heeft dit gisteren in Brussel meegedeeld. In plaats van met voorstellen te komen, zal de Commissie de komende tijd opnieuw met het bedrijfsleven gaan overleggen over de wenselijkheid van harmonisering en over de inhoud van eventuele Europese richtlijnen.

Het besluit van de Commissie betekent een nederlaag voor Vanni d'Archirafi, die vindt dat binnen het Europa zonder binnengrenzen uniforme regelgeving nodig is om uitgevers en zendgemachtigden gelijke kansen te geven op de Europese markt. Maar al voor de zomer bleek daarover een controverse te bestaan binnen de Commissie. Onder andere commissaris Sir Leon Brittan is van mening dat in deze gevoelige materie de individuele lidstaten heel goed zelf de spelregels kunnen bepalen, en dat er geen behoefte is aan inmenging vanuit Brussel.

Ook binnen het bedrijfsleven zelf wordt verschillende gedacht over de wenselijkheid van Europese regelgeving. Liberalisering van de markt wordt over het algemeen toegejuicht, maar de vrees bestaat bij sommigen dat het argument van de interne markt, dient als een mooie vlag en dat Brussel in werkelijkheid uit is op het krijgen van grip op de markt.

De discussie over de invloed van bijvoorbeeld uitgever Rupert Murdoch in Groot-Brittannië of over de media-belangen van de Italiaanse premier Silvio Berlusconi maakt duidelijk hoe gevoelig het vraagstuk is. Het gaat daarbij niet alleen om het garanderen van pluriformiteit in het aanbod, maar ook om het scheppen van open en gelijke kansen voor bedrijven. Dat laatste is van belang voor de opkomst van 'nieuwe informatie technologieën', een speerpunt van het Europese industriebeleid.

Eerder dit jaar publiceerde Europees commissaris Bangemann -verantwoordelijk voor het industriebeleid - samen met een groot aantal topindustriëlen (zoals De Benedetti, Davignon en Timmer) een rapport over de opkomst van de 'Informatiemaatschappij'.

Daarin wordt gewezen op het grote gevaar dat “elke lidstaat naar aanleiding van de aan de informatiemaatschappij verbonden nieuwe problemen en uitdagingen zijn eigen wetgeving ontwikkeld”.

Volgens de werkgroep-Bangemann vormen de huidige regels voor eigendomsrechten om onder andere pluralisme en vrijheid van meningsuiting te beschermen “in de praktijk een inconsequente lappendeken en leiden zij meestal tot een verstoring en versnippering van de markt. Zij belemmeren dat bedrijven profiteren van de mogelijkheden van de interne markt , vooral op het gebied van multimedia, en kunnen ze ten opzichte van concurrenten buiten Europa in een nadelige positie brengen”.