Doodstraf (2)

In het hoofdartikel 'Discrepanties' (9 september) werd gesteld dat Nederland op 17 september 1870 de doodstraf afschafte. Tevens werd uit een oud geschiedenisboek geciteerd om de voortrekkersrol van ons land te verwoorden. Die voortrekkersrol was echter heel betrekkelijk. Immers, op de meeste onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden was de afschaffing van de doodstraf in 1870 niet van toepassing. Voor de tientallen miljoenen onderdanen in voormalig Nederlands-Indië gold het Nederlands-Indisch recht, waarin de doodstraf nimmer werd afgeschaft.

    • Jan de Bruin Rotterdam