Doodstraf (1)

Commentatoren weten niet hoe snel zij zich zullen distantiëren van voorstellen om de doodstraf weer in te voeren. Er vallen termen als inhumaan, onfatsoenlijk, eng, wreed, onbeschaafd, onbespreekbaar. Maar hoe gerechtvaardigd is dit eigenlijk? Lijdt een terdoodveroordeelde noodzakelijkerwijs onder de doodstraf? Ongetwijfeld wel onder de wurgpaal, bijvoorbeeld. Maar er zijn natuurlijk ook dodingsmethoden waarvan de betrokkene in het geheel niets merkt.

De reden dat ik dit naar voren breng is dat onze maatschappij mijns inziens hieraan behoefte heeft of anders in ieder geval zal krijgen. De criminaliteit stijgt gestaag, veel misdadigers blijken onverbeterlijk te zijn. Na hun gevangenisstraf gaan ze gewoon door op het ingeslagen criminele pad, ze kúnnen bovendien niet eens anders, daar er voor hen in de meeste gevallen geen baan is. Misdadigers dan maar gewoon hun gang laten gaan kunnen we niet, hen opsluiten tot aan het eind van hun leven is inhumaan en kost teveel geld. De doodstraf stelt ons in staat op betrekkelijke humane en ook economische wijze de criminele vloed te keren. Hij lijkt mij heel geschikt om de volhardende volwassen crimineel, ook wel 'loopbaancrimineel' genoemd, aan te pakken.

    • D.J. van Dijl