CDA heeft moeite een voorzitter te vinden

DEN HAAG, 22 SEPT. Een CDA-selectiecommissie heeft moeite een kandidaat te vinden die partijvoorzitter wil worden. Er zijn vooral afzeggers. Morgen draagt de commissie een kandidaat voor. Kringen rondom de selectiecommissie noemen F. Kerckaert, directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), als kanshebber voor de functie.

De commissie wordt gevormd door enkele prominente partijleden zoals waarnemend partijvoorzitter T. Lodders-Elfferich, staatsraad M. Leyten-de Wijkerslooth de Weerderstein en de Commissaris van de Koningin van Overijssel, J. Hendrikx. Ook de voormalige fractieleider van het CDA in de Eerste Kamer, A. Kaland, maakt deel uit van de commissie maar heeft door ziekte nauwelijks aan de beraadslagingen kunnen deelnemen.

In het selectieproces heeft een aantal kandidaten dat mogelijk beantwoordde aan de profielschets, al te kennen gegeven niet voor het CDA-voorzitterschap in aanmerking te willen komen. Tot deze groep behoorden de voorzitter van de KRO, G. Braks, ex-premier R. Lubbers, de directeur van het wetenschappelijk bureau voor het CDA J. van Gennip en de vroegere commissaris bij de EG, F. Andriessen. Vanuit de CDA-fractie in de Tweede Kamer gingen ook stemmen op om de nieuwe CDA-voorzitter, die een katholieke achtergrond moet hebben, uit de gelederen van de fractie te recruteren. In dat verband zouden de Kamerleden E. Hirsch Ballin of Y. van Rooij in aanmerking komen. De kandidaat Kerckhaert, katholiek en geboren in Zeeland, was van 1988 tot 1990 wethouder in Arnhem. Daarna werd hij directeur bij de VNG.