Betere resultaten Amsterdam Rubber

N.V Rubber Cultuur Maatschappij 'Amsterdam' meldt dat bij een zeer levendige handel de geconsolideerde netto-winst na belastingen over het eerste halfjaar van 1994 is uitgekomen op ruim 1 miljoen gulden. De reële handelsresultaten stegen met ongeveer 30 procent. Dat het netto resultaat over de eerste zes maanden van 1993 (1,8 miljoen gulden) beduidend hoger was dan dat over de eerste helft van dit jaar, kwam door herwaardering van de voorraden van dochter Catz International en door het terugnemen van overbodig gebleken voorzieningen. Bovendien blijkt uit een analyse van de cijfers dat in 1994 de voorziening voor belastingen op het resultaat is verhoogd tot 33 procent, tegen een reservering in dien hoofde van 24 procent in de eerste helft van 1993. Dit is nodig omdat er geen fiscaal compensabele verliezen meer zijn. Dochter Catz International boekte een winst voor belastingen van 1,2 miljoen gulden, een resultaat dat vooral kon ontstaan door gunstige marktomstandigheden in de specerijenhandel. BerCatz, de joint venture met de Indonesische groep Berdakiri, droeg eveneens bij tot de winst. In de tweede jaarhelft kunnen de resultaten verder verbeteren. Dochter L. Wurbain & Co behaalde een winst voor belastingen van 954.000 gulden.

De directie verwacht dat 1994 “opnieuw een goed jaar” zal worden.