Belgen schuldig aan storten van Nederlands gif

ANTWERPEN, 22 SEPT. De correctionele rechtbank in Antwerpen heeft gisteren celstraffen variërend van twee tot vijf jaar uitgesproken tegen vier verdachten in een afvalfraude-zaak in het Belgische Mellery. In dit Waalse dorp zijn in de jaren tachtig honderden tonnen giftig afval gestort, vooral uit Nederland.

De verdachten, twee transporteurs, een afvalstort-exploitant en een afvalmakelaar, werden veroordeeld wegens fiscale fraude, valsheid in geschrifte en overtreding van de milieuwetgeving. Behalve de celstraffen kregen ze ook een miljoenenrekening opgelegd voor het opruimen van de vuilstort en een nog later te bepalen schadeclaim van inwoners van Mellery. De straffen zijn de zwaarste die ooit in België voor een milieudelict zijn opgelegd.

Het gestorte afval, waarin hoge concentraties tolueen, benzeen en chloorethyleen zaten, kwam vooral uit Nederland, ondermeer uit Lekkerkerk. Bij de illegale vuilstort waren ook de Nederlandse afvaltransporteurs Simon Kemp en Willem Zegwaard betrokken. Zij werden in 1990 en 1991 veroordeeld tot respectievelijk viereneenhalf en twee jaar cel.

De illegale vuilstort in een zandgroeve bij Mellery kwam in 1987 aan het licht, bij een gezamenlijke actie van de Antwerpse en Nederlandse justitie. De afvalaanvoer zou echter nog twee jaar doorgaan. In 1989 werd de vuilstort definitief gesloten. Lucht en water in Mellery waren inmiddels verontreinigd met giftige en kankerverwekkenden stoffen.

Aanvankelijk werd overwogen het hele dorp te evacueren, maar uiteindelijk werd besloten tot saneren. Over de vuilstort werd een deklaag aangebracht. Vorig jaar drong een groep huisartsen er bij de Waalse regering op aan het dorp toch te evacueren omdat uit hun onderzoek bleek dat de lucht- en bodemgesteldheid verslechterde. De Waalse milieuminister wilde niet op één rapport afgaan en noemde evacuatie prematuur. De eerste bewoners hadden het vervuilde dorp toen al vrijwillig verlaten.

In gerechtelijke kringen in Antwerpen is men er niet helemaal gerust op dat de opgelegde straffen ook worden geëffectueerd. Een van de veroordeelden heeft België inmiddels verlaten en zit op Tenerife. Gevreesd wordt dat andere zullen volgen. Bovendien wordt verwacht dat de verdediging in beroep gaat en gebleken is dat het Hof van Beroep in milieuzaken herhaaldelijk tot vrijspraak overgaat, bijvoorbeeld omdat persoonlijke verantwoordelijkheid niet bewezen wordt geacht.