Begroting Frankrijk tussen soberheid en verkiezingen

PARIJS, 22 SEPT. Een sobere en sociale begroting voor 1995. Dat is wat de regering van Edouard Balladur het Franse volk gisteren heeft gepresenteerd. Acht maanden voor de presidentsverkiezingen lokt Balladur meer met betrouwbaarheid dan met fiscale cadeautjes. De begroting (500 miljard gulden) leunt zwaar op een sterke groei en meer privatiseringen.

De overheidsuitgaven worden strak in de hand gehouden. Met een gemiddelde groei van 1,9 procent blijven de uitgaven achter bij de verwachte groei van de Franse economie van 3,1 procent. Het begrotingstekort wordt teruggebracht van een verwachte 301,4 miljard franc (100 miljard gulden) dit jaar tot 274,6 miljard franc in 1995.

Daarmee komt het tekort van 4,1 op 3,5 procent van het bruto nationaal produkt, nog iets boven het streefniveau van 3 procent van het Verdrag van Maastricht. De staatsschuld gaat verder omhoog en zal iets meer dan 3148 miljard franc bedragen. 13,4 procent van de begroting wordt besteed aan rente en aflossing van de nationale schuld.

Premier Balladur noemt zijn eigen begroting “goed en moedig”. Zijn minister van begrotingszaken Nicolas Sarkozy wijst er op dat de regering een veel groter tekort erfde van de socialistische regering die april vorig jaar door de kiezers naar huis werd gestuurd. De socialisten noemen deze begroting 'gezichtsbedrog', 'getruct' en 'oneerlijk'.

De regering heeft willen voorkomen dat de burgers zwaar getroffen zouden worden door verhoging van belasting en premies. Daar zou aanleiding toe zijn geweest omdat de sociale fondsen grote tekorten hebben en het begrotingstekort hoger is dan de regering wenselijk vindt. Ook zonder verkiezigen op komst zou de regering daar toch voorzichtig mee zijn geweest om het op gang komend economisch herstel (bij een werkloosheid van 12,6 procent) niet te schaden.

Daarom zijn geen verlagingen van de inkomstenbelasting aangeboden en wel de accijnzen verhoogd op tabak en autobrandstof. Wat dat laatste betreft is vooral de ongelode benzine getroffen (+8,4 procent), een maatregel die veel kritiek krijgt van oliefabrikanten en milieuwoordvoerders. Het bedrijfsleven is teleurgesteld dat fiscale voordelen voor met midden- en kleinbedrijf zijn beknot.

De linkse oppositie heeft bezwaar tegen de fiscale aanmoediging van werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Zo wordt het in dienst nemen van huishoudelijk personeel fiscaal aantrekkelijker. Dat is vooral prettig voor welgestelde kiezers van deze rechtse regering, klaagt de oppositie.

Om op de gepubliceerde streefcijfers uit te komen rekent de regering op een opbrengst uit privatisering van 55 miljard franc. Die wordt grotendeels gebruikt voor de lopende uitgaven. Het bedrag is van dien aard dat, behalve de verkoop van verzekeraars als AGF en CNP, complete privatisering van Renault voor volgend jaar toch mogelijk wordt geacht. Lukken zulke operaties niet snel genoeg dan loopt het budgettekort direct weer op. Voor de te verwachte tekorten op de sociale zekerheid zijn geen voorzieningen getroffen. Die dringend noodzakelijke discussie wordt over de verkiezingen getild.

    • Marc Chavannes