V-raad heft de sancties tegen Haïti nog niet op

NEW YORK, 21 SEPT. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal het handelsembargo tegen Haïti niet opheffen voordat de democratisch gekozen en in ballingschap levende president Jean-Bertrand Aristide het bewind in Haïti heeft overgenomen.

Verzachting van de sancties wordt voorlopig ook uitgesteld. In het akkoord dat zondag tussen de Haïtiaanse militaire leiders en een diplomatieke missie van de VS onder leiding van de vroegere president Carter werd bereikt, staat dat de economische sancties “zonder vertraging” zullen worden opgeheven in overeenstemming met VN-resoluties.

Maar de ambassadeur van de VS bij de VN, Madeleine Albright, zei dat aan opheffing van de sancties pas “gewerkt wordt vanaf het moment dat Aristide terugkeert”.

Het akkoord dat is ondertekend door de tijdelijke, niet erkende president Jonaissant stelt de junta van generaal Cédras in staat tot 15 oktober aan de macht te blijven. In die tijd kan het parlement een wet aannemen die amnestie geeft voor de misdaden die sinds het omverwerpen van Aristide in 1991 zijn begaan. De terugkeer van Aristide wordt in het akkoord niet genoemd. Vandaag wordt in de Amerikaanse Senaat gestemd over een resolutie die oproept tegen het opheffen van de economische sancties van de VN en van de VS tegen Haïti. (Reuter)