Tilburg wil vrije verstrekking drugs

TILBURG, 21 SEPT. Het Tilburgs college van burgemeester en wethouders wil onder strikte voorwaarden harddrugs gaan verstrekken aan een geselecteerde groep verslaafden. De vrije verstrekking, bedoeld om de overlast door junks terug te dringen, zou moeten plaatsvinden onder medische begeleiding. Om te voorkomen dat de verslaafden de drugs gaan verkopen, moeten ze de drugs gebruiken op de plaats waar deze verstrekt worden. Het voorstel, dat nog goedkeuring van Rijk en gemeenteraad behoeft, is onderdeel van het plan om de overlast van drugshandel in de koffieshops te beperken.