Personalia

Dr. P. Groen (39) is per 1 september benoemd tot bijzonder hoogleraar in de militaire geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zij is de eerste hoogleraar met een algemene opdracht voor onderwijs en onderzoek op het gebeid van de militaire geschiedenis. De benoeming is vanwege de Stichting Schouwenburgfonds, die tot doelstelling heeft de militaire geschiedenis als wetenschappelijk specialisme te stimuleren.