Nuis: kwaliteit omroep haaks op concurrentie

BUSSUM, 21 SEPT. De concurrentieslag van de publieke omroep met de commerciële zenders heeft in een aantal gevallen geleid tot slechtere programma's. Dat zei staatssecretaris Nuis (cultuur en hoger onderwijs) vanochtend op een nationaal omroepcongres in Bussum.

Nuis wees er op dat de publieke omroep de afgelopen jaren veel energie heeft gestopt in de concurrentie met de commerciële zenders, met name RTL4 en RTL5. “Maar we moeten constateren dat de louterende werking van de markt niet in alle gevallen kwaliteitsverhogend werkt. Net als op de wasmiddelenmarkt hebben produkten nogal eens de neiging juist minder onderscheidend te worden en zelfs aan kwaliteit te verliezen. Wat dan resteert is een prijzenoorlog”, aldus Nuis.

De staatssecretaris wil de kwaliteit van programma's stimuleren en belonen. Op welke manier dat dient te gebeuren, moet volgens hem blijken uit de discussie over de toekomst van het publieke bestel. “Samenwerking is daarbij minstens zo belangrijk als concurrentie. Om vele redenen is die samenwerking van levensbelang”, onderstreepte Nuis.

In het regeerakkoord is vastgelegd dat de omroepen een concessie voor vijf jaar krijgen. Het vorige kabinet wilde de Hilversumse omroepen een uitzendgarantie voor tien jaar geven, volgens Nuis vanwege een groeiend media-aanbod en nieuwe technologische en commerciële ontwikkelingen. De wijziging van de Mediawet die nodig is om de vijfjarige concessieperiode te regelen, wil Nuis al in januari volgend jaar in werking laten treden. “De verkorting van de concessieperiode is geen voorbode van politieke dadendrift waarmee de komende jaren rigoureus zal worden ingegrepen in de onlangs wettelijk vastgelegde reorganisatie van het publieke bestel.”

Nuis onderstreepte de noodzaak van veranderingen in het omroepbestel, maar maakte daarbij een kanttekening. “Ik heb wel eens gezegd: 'Een vooruitstrevend politicus behoort in Nederland in een heel wezenlijk opzicht een conservatief mens te zijn: hij moet zorgen dat verworvenheden zo goed mogelijk behouden blijven'. Ook daaraan kunt u mij houden.”

Volgens NOS-voorzitter Van der Louw moet de publieke omroep nagaan of er “een strategische alliantie” is aan te gaan met een van de bestaande of in wording zijnde commerciële omroepen. Dit vooral met het oog op het verwerven van uitzendrechten. Zo zou kunnen worden voorkomen dat publieke en commerciële omroep tegen elkaar worden uitgespeeld en zouden de aanbieders van programma's de prijzen minder kunnen opdrijven. Van der Louw sprak van een persoonlijke visie, die nog niet in het NOS-bestuur is besproken. Van enige samenwerking tussen de publieke omroep en de commerciële zenders is nu nog geen sprake.