Noordhollandse wateren weer open

HAARLEM, 21 SEPT. De Noordhollandse commissaris van de koningin Van Kemenade heeft vandaag het vaarverbod in de hele provincie opgeheven. Het verbod werd ingesteld om de door de overvloedige regenval doorweekte oevers van boezemwateren zoveel mogelijk tegen golfslag te beschermen. Maandag mocht het scheepvaartverkeer weer gebruik maken van het Noordhollands Kanaal, het kanaal Stolpen-Kolhorn en de Zaan. Op alle andere waterwegen hield de politie echter streng toezicht op de naleving van het verbod. Omdat het waterpeil in heel noordelijk Noord-Holland snel daalt, is het verbod voor alle waterwegen opgeheven. Daarmee is de laatste bijzondere maatregel in verband met de wateroverlast vervallen.