NOC-NSF wil concreet beleid van Terpstra

PAPENDAL, 21 SEPT. De georganiseerde sport, verenigd in NOC-NSF, heeft met gemengde gevoelens gereageerd op de gisteren gepresenteerde rijksbegroting. De sportkoepel is gelukkig met de passage in de toelichting op de begroting van sportzaken, waarin wordt gesteld dat “de sport de politieke aandacht zal krijgen, die zij verdient”.

NOC-NSF reageert echter teleurgesteld over de slechte start van het kabinet Kok, wanneer wordt gekeken naar de cijfers van de begroting over 1995. “Ondanks de mooie woorden moet ruim twee miljoen worden bezuinigd. Tegelijkertijd wordt verwacht dat de sport allerlei taken op zich neemt en kwaliteit blijft leveren”, stelt NOC-NSF vast. “Vooralsnog lijkt de opwaardering van de sportsector nog steeds cosmetisch.”

NOC-NSF wil een substantiële verhoging van het structurele sportbudget in de komende vier jaar. Een versterking van de kwaliteit en de organisatie van de sportinfrastructuur, waarbij bevordering van deskundigheid van vrijwilligers en professionals een voorname rol speelt, heeft volgens de organisatie de hoogste prioriteit.

Daarnaast doet de georganiseerde sport een beroep op de nieuwe staatssecretaris voor sport, Erica Terpstra, om coördinerend op te treden in het overleg met andere ministeries. De sportbond verwacht van het ministerie een jaarlijkse storting van vijf miljoen gulden in het Fonds voor de Topsporter. Via lottogelden heeft de sport zelf al vijf miljoen gulden gestort. Volgend jaar volgt eenzelfde bedrag.

De sportwereld acht het verder van groot belang dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport er voor zorgt dat geen beperkingen aan de voor de sport belangrijke kansspelen worden opgelegd. NOC-NSF stelt nadrukkelijk dat de extra middelen uit de Krasloterij nodig zijn om opgelopen achterstanden in te halen, extra taken te kunnen uitvoeren en de inflatie te kunnen compenseren.

Tot slot doet NOC-NSF een beroep op staatssecretaris Terpstra de toegenomen politieke waardering voor de sport in overleg met NOC-NSF om te zetten in een concreet beleid met de daarbij behorende financiële ondersteuning. (ANP)