Nieuwe wet VS tolereert vrij bankverkeer tussen staten

NEW YORK, 21 SEPT. Meer acquisities, een verdere consolidatie van het Amerikaanse bankwezen en efficiëntere bedrijfsvoering. Dat zullen de belangrijkste gevolgen zijn van de vorige week aangenomen interstate banking bill. De wet, die een jaar na ondertekening door Clinton van kracht wordt, maakt vrij bankverkeer mogelijk tussen alle Amerikaanse staten.

“De wet is een bevestiging op nationaal niveau van een proces dat al lang liep”, aldus Diane Glossman, bankanalist van investeringsbank Salomon Brothers. “Het is niet zo dat van de ene op de andere dag alles anders wordt. Veel staten hadden hun eigen wetten al versoepeld en onderling afspraken gemaakt over vrij bankverkeer. Op het federale niveau zijn er nu echter geen obstakels meer.”

De nieuwe wet, voluit de Riegle-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act 1994 geheten, maakt het voor banken mogelijk om in elke staat dochters over te nemen of zich daar te vestigen.

Vanaf het midden van 1997 mogen banken hun dochters in filialen veranderen, tenzij wetgeving op staatsniveau daar in de komende jaren een stokje voor steekt. Tot nu toe waren er slechts twaalf staten die vrij bankverkeer met andere staten toelieten. Daarnaast waren er twintig staten die het principe van wederkerigheid volgden en negentien die bilaterale afspraken hadden, elk met een tiental andere staten.

Comerica is een middelgrote bank in Michigan met zijn hoofdvestiging in Detroit. De bank had vorig jaar een omzet van 2,2 miljard dollar en een balanstotaal van 30,2 miljard dollar. Michigan laat bankverkeer met andere staten toe op basis van wederkerigheid. Het betekende dat elf staten en Washington D.C. tot nog toe ontoegankelijk waren.

“Voor ons is deze wet zeer belangrijk”, aldus David Littman, econoom bij Comerica. “Het betekent dat we aanzienlijk kunnen uitbreiden in staten die tot op heden onbereikbaar waren.” Door de wet kunnen banken hun dochters in andere staten mettertijd veranderen in filialen, wat een aanzienlijke geldbesparing oplevert.

Door de andere opzet vallen ook inspectielagen weg. Banken moesten zich vaak driedubbel verantwoorden op plaatselijk, statelijk en federaal niveau. Al dat papierwerk en de extra mankracht kunnen worden geschrapt.

Ook cliënten van de bank hebben voordeel. De verdere consolidatie van de banken, schept banken die efficiënter kunnen werken maar die ook feller concurreren. Het aantal banken, dat in de VS met enkele duizende verminderde tot nu elfduizend, kan volgens industriekenners in tien jaar verder teruglopen met nog eens vijfduizend.

Dat zal volgens Littman de cliënt voordeel opleveren door lagere kosten en snellere service. Een ander voordeel geldt de 22 miljoen Amerikanen, een vijfde van de beroepsbevolking, die forensen over grenzen van staten. Ze zullen sneller en gemakkelijker hun bankzaken kunnen afwikkelen. Hetzelfde geldt voor zakenreizigers en toeristen.

Banken kunnen hun vleugels uitspreiden en bedrijfsrisico's reduceren. Kleine en middelgrote banken in sommige regio's zijn zeer conjunctuurgevoelig. “Banken in Texas bijvoorbeeld die veel met olie te maken hebben, beleven moeilijke tijden”, aldus Littman. “Ook veel banken in andere gebieden zijn gevoelig voor het verloop van economische cycli. In de toekomst kan een bank zich daar gemakkelijker tegen indekken.”

Tegen de bankwet was aanvankelijk veel protest van kleinere banken die vreesden dat ze zouden worden opgeslokt. Om aan hun bezwaren tegemoet te komen, zijn banken nog steeds verplichtom in andere staten in elk geval een volle dochtervestiging te handhaven of te vestigen voordat filialen kunnen worden geopend.

Ook leek het er aanvankelijk op dat buitenlandse banken minder vrijheden zouden krijgen dan Amerikaanse. Tegen die uitzonderingsbehandeling is met succes strijd geleverd door Citicorp, dat repercussies vreesde in de buitenlanden waar het opereert.

Voor het aannemen van de bankwet is hard gelobbyd door onder meer Stephen L. Neal, democratisch senator uit North Carolina. Charlotte, de hoofdstad van die staat, is uitgegroeid tot de stad met de meeste banken na New York City en San Francisco. Een van die banken is Nationsbank, waarvan de topman, Hugh McColl, zich graag vertoont met zijn vriend Bill Clinton.

    • Lucas Ligtenberg