'Mitterrand belette berechting Bousquet'

PARIJS, 21 SEPT. President Mitterrand heeft persoonlijk gezorgd dat oorlogsmisdadiger René Bousquet niet is berecht. De socialistische oud-minister van justitie Pierre Arpaillange zegt dat vandaag in het dagblad Libération. Hij heeft strafvervolging in gang gezet tegen Mitterrands wil en is kort daarna in '90 overgeplaatst. Zijn opvolger heeft de vervolging stopgezet.

Arpaillange gaat met deze verklaring rechtstreeks in tegen partijgenoten en collega's op het ministerie van justitie die hebben verzekerd niets te weten van enige directe bemoeienis van het Franse staatshoofd bij de berechting van oorlogsmisdadigers.

Mitterrand heeft zelf overigens in een recent vraaggesprek erkend berechting in de jaren tachtig te hebben afgeremd om de “burgeroorlog tussen Fransen” te beëindigen.

Bousquet, die in 1993 werd vermoord door een verwarde, niet-politiek gemotiveerde man, is nooit berecht wegens misdrijven tegen de menselijkheid. In '49 is hij ontslagen van rechtsvervolging; de Franse oorlogsrechtspraak was toen over zijn hoogtepunt heen. Bousquet was als politiechef van het Vichy-regime tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor de deportatie van duizenden joden naar Duitse kampen.

Arpaillange vertelt vandaag in de krant tussen juni en september '90 in verschillende gesprekken met de president te hebben kennis genomen van diens zorg om de nationale verzoening. Mitterrand maakte duidelijk tegen berechting van Bousquet te zijn. Arpaillange heeft de strafvervolging desondanks doorgezet.

Een strafklacht van de advocaat en historicus Serge Klarsfeld had een beslissing noodzakelijk gemaakt. Arpaillange is in oktober '90 benoemd tot voorzitter van de Rekenkamer. Zijn opvolger, Henri Nallet, heeft Arpaillanges instructies ongedaan gemaakt. De toen nieuw benoemde staatssecretaris naast Nallet, George Kiejman, ontkent beïnvloeding door de president. De Franse minister van industrie, Gérard Longuet, ontkent dat hij misbruik van zijn positie heeft gemaakt door voor een te laag bedrag een villa te laten bouwen in Saint-Tropez. Hij denkt er niet over af te treden en maakt er fel bezwaar tegen dat de resultaten van een gerechtelijk onderzoek tegen hem zijn uitgelekt. De minister, die ook voorzitter is van de Parti Républicaine (regeringspartij) en voorzitter van de Regionale Raad van de Elzas, wordt al maanden achtervolgd door berichten over oneigenlijke financiering van zowel zijn partij als zijn particuliere huishouding. Hij zou ook een ruim appartement in Parijs bewonen dat via-via door bedrijven ter beschikking is gesteld. Lonquet koos de tegenaanval nadat gisteren in Libération details waren uitgelekt over het onderzoek tegen hem. Hij beschuldigde de rechter van instructie ervan met opzet particuliere gegevens naar buiten te hebben gebracht.