Köpcke beslist overnamestrijd Belgische werf

ROTTERDAM, 21 SEPT. De Köpcke Groep uit Spijkenisse (scheepvaart en handel) heeft een principe-akkoord bereikt voor de overname van de failliete reparatiewerf Antwerp Shiprepair.

In de Antwerpse haven wil Köpcke naast scheepsreparatie een uitgebreid pakket diensten aanbieden voor schepen, variërend van bevoorrading tot milieudiensten. Voor de milieuservice wil Köpcke gebruik maken van de diensten van Belgian Oil Services en Marpobel, firma's die een installatie gaan bouwen die de afvalolie en het spoelwater van schepen verwerkt.

Antwerp Shiprepair heeft een capaciteit van acht gegraven dokken en kan schepen repareren tot een brutovermogen van 180.000 ton. De werf valt daardoor in de categorie van grote scheepsreparateurs zoals Wilton Fijenoord in Rotterdam.

Met de bonden heeft Köpcke een akkoord gesloten over de indienstnemening van 200 voormalige werknemers van de failliete werf. Toen Antwerp Shiprepair in augustus vorig jaar failliet ging telde de werf nog 600 werknemers. Voor de werknemers die niet meer aan de slag kunnen bij het nieuwe bedrijf is een sociaal plan in de maak waarbij nog een extra vergoeding wordt betaald bovenop de normale werkloosheidsuitkering.

De recessie in de scheepsreparatie-sector - waar de tarieven door moordende concurrentie en geringe activiteit sterk onder druk staan - was de voornaamste oorzaak die tot de 'faling', zoals het faillissement in Vlaanderen wordt genoemd, van Antwerp Shiprepair heeft geleid. Met exorbitante loonkosten, die vooral worden veroorzaakt door hoge beloningen voor overwerk en bijkomende sociale lasten was een economisch gezonde bedrijfsvoering voor Antwerp Shiprepair onhaalbaar. Maar dankzij steun van de Antwerpse haven, de handelsrechtbank en de minister van Tewerkstelling ligt er nu een plan op tafel waardoor Antwerp Shiprepair in afgeslankte vorm in oktober alweer operationeel kan zijn.

Naast Köpcke hadden ook Damen Shipyards uit Gorkum en de werf De Schelde uit Vlissingen belangstelling voor Antwerp Shiprepair. Volgens de Vlaamse advokaat Leo Neels, die de overname van Antwerp Shiprepair door Köpcke juridisch begeleidt, zat Damen van de inmiddels afgehaakte bedrijven nog het dichste bij het overnamebod van 100 miljoen Belgische francs dat uiteindelijk voor de Antwerpse werf op tafel moet komen.

Het Antwerpse stadsbestuur moet nog instemmen met het akkoord dat Köpcke met het Antwerpse Havenbedrijf heeft bereikt over de toekenning van de concessie van de dokken, maar dat is volgens Neels geen probleem. De directie van de haven is zeer te spreken over de nieuwe plannen met de scheepswerf. Scheepsherstel, bevoorrading en afval kunnen in de toekomst op één plaats worden afgewerkt. De afvalinstallaties vormen een forse investering van 450 miljoen francs - reden voor Köpcke een nog onbekende Vlaamse financiële partner te benaderen - maar daardoor wordt het voor reders nog aantrekkelijker de Antwerpse haven aan te doen.

    • Marc Serné