House-cd met stem van predikant moet uit de handel

AMSTERDAM, 21 SEPT. De house-cd Dominee Dimitri moet onmiddellijk uit de handel worden genomen. Dat heeft de president van de rechtbank in Haarlem, mr. C.A. Terwee-van Hilten, gisteren in kort geding bepaald.

Hiermee is tegemoetgekomen aan de eis van predikant J. Mulder uit Nijkerkerveen, wiens stem op de cd te horen is. Mulder, die de cd kwaadaardig en beledigend vindt, legde vorig jaar in het VARA-radioprogramma Spijkers met Koppen uit waarom hij een fervent tegenstander van housemuziek is.

De producent van de cd, Never Mind Music Productions uit Heemstede, gebruikte fragmenten uit deze uitzending waarin Mulder onder andere zegt dat house “alles kapot maakt”. De stem van Mulder wordt op de cd voorgesteld als de stem van 'dominee Dimitri', die zogenaamd wordt geïnterviewd. Tussen de fragmenten housemuziek is een willekeurige aaneenschakeling van uitspraken van de predikant te horen, afgewisseld met een stem die “ach man” roept.

Volgens de rechter is Mulder op de cd op een ontoelaatbare wijze belachelijk gemaakt, omdat zijn uitspraken er “volledig uit hun verband getrokken” zijn en de stem van de predikant vervormd wordt en afgewisseld met housemuziek “van de meest ruige soort.” Hij is in zijn goede naam aangetast, aldus de rechter.

Aan de overige eisen van Mulder, een immateriële schadevergoeding van 25.000 gulden plus de winst die tot nu toe op de cd is gemaakt voor geleden materiële schade, werd in mindere mate tegemoet gekomen. Mulder krijgt omdat hij gekrenkt is wel een schadevergoeding. Deze is echter niet hoger dan duizend gulden, omdat hij volgens het vonnis rekening had moeten houden met het feit dat zijn “discutabele” standpunt tegen de muziek onplezierige reacties kan oproepen wegens de “ongewenste verbanden” in zijn argumentatie. De winst, voor zover die op de cd is gemaakt, krijgt Mulder niet. Hij heeft volgens de rechter niets aangevoerd waaruit zou blijken dat hij materiële schade heeft geleden. Bovendien had de producent eerder al 836 cd's uit de totale oplage van 1000 exemplaren van de distributeur teruggenomen. Mulder deed een beroep op de Wet op de Naburige Rechten (WNR), die een kunstenaar in staat stelt zich te verweren tegen het reproduceren van zijn uitvoering. Volgens de rechter is dit niet mogelijk, omdat de uitspraken van Mulder in het interview geen uitvoering in auteursrechtelijke zin zijn. Er bestaat in Nederland nog geen wet die de stem van niet-kunstenaars tegen reproduktie kan beschermen. Wel heeft een merkenadviesbureau een proefproces in voorbereiding over de bescherming van klanken in het algemeen.