Goedkeuring VS van GATT nabij

WASHINGTON, 21 SEPT. De handelscommissies van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben gisteravond laat een compromis bereikt waarmee hun goedkeuring van het GATT-akkoord een stuk dichterbij is gekomen. De definitieve afronding in het Amerikaanse parlement wordt vóór half oktober verwacht. Het Witte Huis hoopt het stuk, waarin de compromissen zijn verwerkt, volgende week naar het Congres te sturen. Het akkoord in het kader van de GATT (Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel), dat 123 landen in april hebben ondertekend, moet nog door de nationale parlementen worden bekrachtigd. Het voorziet onder meer in het verlagen van invoertarieven. Daardoor zal de wereldhandel naar verwachting sterk groeien en ook de werkgelegenheid flink toenemen.