Geové staakt postzending medicijnen

ROTTERDAM, 21 SEPT. Door problemen met de vergoeding en een te grote belangstelling van verzekerden moet zorgverzekeraar Geové in Velp tijdelijk stoppen met het versturen van medicijnen via de PTT. De maatschappij kan pas weer verder gaan met het 'postorderen' als de vergoeding van medicijnen niet langer uit de kas van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) geschiedt, maar weer door de verzekeraars zelf.

Geové begon vorig jaar via het Arnhemse postorderbedrijf Linea Pharma BV een experiment met het versturen van medicijnen per post naar haar verzekerden in de regio Den Haag. Toen de proef begin dit jaar goed bleek uit te pakken - vooral bij chronische patiënten - is Geové landelijk gaan werken. De maatschappij werd echter zozeer tegengewerkt door de apothekersorganisatie KNMP en de drie enige 'volgesorteerde geneesmiddelengroothandels' in Nederland - OPG, Brocacef en Interpharm - dat in juni moest worden uitgeweken naar een apotheker in Antwerpen, die medicijnen voor verzending per post wilde leveren. De drie groothandels weigerden eerder dit jaar nog aan de Amsterdamse apotheker De Krommerdt te leveren, die door Linea Pharma was ingeschakeld om de medicijnen te verpakken en te versturen. De apotheker zou daardoor ook zijn 'reguliere apotheek' moeten sluiten en staakte daarom zijn medewerking aan de postorderfarmacie.

Directeur H. Kegel van Geové stelt dat zijn maatschappij tussen juni en nu heeft bewezen dat prijsverlagingen van vijftien tot dertig procent - met uitschieters tot boven 45 procent - mogelijk zijn door geneesmiddelen uit België te betrekken. Dat voordeel komt echter direct ten goede van de kas van de AWBZ. Voor een klein aantal medicijnen, dat in België duurder is dan hier moet Geové echter het verschil voor eigen rekening nemen. Voorts wijst de zorgverzekeraar er op dat er een forse stijging heeft plaats gevonden van het aantal verzekerden dat via de post medicijnen thuis bezorgd wilde krijgen. “Daarmee gingen de kosten voor Geové onevenredig omhoog in plaats van omlaag”, aldus Kegel.

De maatschappij heeft daarom moeten besluiten voorlopig te stoppen met de postorderfarmacie. Pas als de vergoeding van geneesmiddelen niet meer via de AWBZ loopt maar via de zorgverzekeraars, ontstaat een situatie dat prijsvoordelen ten goede komen van de verzekerden, waardoor die meerprijzen kunnen worden gecompenseerd. Geové verwacht dat het kabinet spoedig zal besluiten de medicijnvergoeding weer uit de AWBZ te halen. “Daarna kan de postorderfarmacie weer als een kwalitatief hoogwaardig alternatief worden aangeboden naast de medicijnverstrekking door de plaatselijke apotheker”, aldus de Velpse verzekeraar.