Ex-premier Fabius wordt berecht in bloedschandaal

PARIJS, 21 SEPT. Oud-premier Laurent Fabius en de oud-ministers Georgina Dufoix en Edmond Hervé moeten terecht staan voor het Franse Hof van Justitie van de Republiek. Hun wordt 'medeplichtigheid aan vergiftiging' ten laste gelegd vanwege hun rol in 1985 bij het doorgaan met transfusies van bloed waarvan men wist dat het met aids was besmet.

Het schandaal met het besmette bloed heeft ruim 1200 hemofilie-patiënten en anderen met aids besmet; minstens 300 daarvan zijn inmiddels overleden. Klachten van slachtoffers en nabestaanden hebben tot nu toe weinig effect gehad. De zaak is op een lager niveau berecht. Vier artsen die bij de bloedtransfusies rechtstreekser verantwoordelijk waren, zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen. Tegen drie van hen zijn onlangs nieuwe rechtszaken aangespannen.

De ex-bewindslieden worden de eerste verdachten die verschijnen voor een nieuw gerechtshof dat door wijziging van de grondwet is ingesteld in 1993. Het hof spreekt recht in zaken tegen politieke (ex-)ambtsdragers. Het bestaat uit zes leden van de Assemblée Nationale, zes van de Senaat en drie beroepsrechters uit het hoogste gerechtshof in het land, het Cour de Cassation.

De huidige zaak is het gevolg van de lang volgehouden strijd van een aantal belanghebbenden, onder wie ook de echtgenote van een man die tijdens een operatie besmet bloed kreeg toegediend en de besmetting later aan zijn vrouw overdroeg. Deze weduwe en haar zoons hebben nu een klacht ingediend.

Hoewel Fabius en de betrokken ministers iedere opzet of medeplichtigheid ontkennen, hebben zij te verklaren waarom zij, wetend dat het bloed besmet kon zijn en wetend dat in de Verenigde Staten een aidstest beschikbaar was, een klein jaar de transfusies uit voorraad zonder afdoende controle lieten doorgaan. Verondersteld wordt dat een Franse firma hierdoor de binnenlandse markt in handen kon krijgen met een aidstest, waarvan de ontwikkeling nog niet helemaal voltooid was.

    • Marc Chavannes