Detam ziet minder wao'ers

UTRECHT, 21 SEPT. De Detam, de bedrijfsvereniging voor detailhandel, ambachten en huisvrouwen, verwacht in 1995 een afneming van het aantal mensen met een aaw- of wao-uitkering van minstens 10 procent. Dat heeft de Detam dinsdag naar buiten gebracht op haar jaarvergadering.

De kentering is al ingezet in 1994. Tot en met augustus 1993 nam het aantal wao'ers bij de Detam nog toe met 4,3 procent. In de eerste acht maanden van dit jaar bleef de stijging beperkt tot 0,7 procent. Op 1 september 1994 verzorgde de Detam de uitkering voor 62.400 wao-gerechtigden, waarmee een bedrag was gemoeid van 935,8 miljoen gulden.

De daling wordt vooral toegeschreven aan de herkeuringen voor de wao. Bij de Detam zijn 66.000 werkgevers aangesloten uit de detailhandel en de ambachten. In totaal hebben deze werkgevers 812.500 werknemers in dienst. (ANP)