Correcties & Aanvullingen

Bede

In de krant van dinsdag 20 september (Het halve kabinet zit in de kerkbanken, pagina 3) wordt geschreven over het kabinet Van Bosse-Kok, dat in 1869 de bede heeft weggelaten uit de Troonrede. De juiste aanduiding van dit kabinet is echter Van Bosse-Fock. Het kabinet Van Bosse-Fock (1868-1871) dankt zijn naam aan de belangrijkste ministers P.P. van Bosse (financiën) en C. Fock (binnenlandse zaken). Het kabinet trad na tweeënhalf jaar af “wegens geringe regeerkracht, waardoor geen belangrijke wetgeving tot stand kon komen”. Het werd opgevolgd door het derde kabinet van J.R. Thorbecke.

Budget

In de krant van dinsdag 20 september is in de begrotingsbijlage (pagina 25) een verkeerd budget opgenomen voor het ministerie van algemene zaken. Het budget bedraagt volgend jaar geen 0,5 miljard maar 0,05 miljard gulden.

Vargas Llosa

In de krant van maandag 19 september is in de rubriek Selectie (pagina 15) de schrijver Vargas Llosa aangeduid als ex-president van Peru. Hij is nimmer president geweest, maar hij heeft wel naar die post gedongen. In de verkiezingscampagne van juni 1990 werd Vargas Llosa verslagen door Alberto Fujimori.