Chasboelatov wil steun Kremlin in Tsjetsjenië

MOSKOU, 21 SEPT. Voormalig parlementsvoorzitter Roeslan Chasboelatov heeft het Kremlin om hulp gevraagd bij zijn pogingen de macht te veroveren in de afvallige rubriek Tsjetsjenië. Precies een jaar nadat hij met president Jeltsin een bloedige machtsstrijd uitvocht, verklaarde Chasboelatov zich bereid met “iedereen” in de Russische regering samen te werken.

“Ik zal maar geen namen noemen, gezien de gevoeligheid over mijn rol in het verleden”, zei Jeltsins voormalige aartsvijand gisteren tijdens een persconferentie in zijn Moskouse appartement. Hij verzekerde dat hij geen enkel contact meer onderhoudt met zijn politieke medestanders van een jaar geleden. “Ik ben niets vergeten, maar mijn persoonlijke gevoelens mogen niet in de weg staan van mijn belangrijkste taak op dit moment: het redden van Tsjetsjenië.”

Chasboelatov heeft in februari amnestie gekregen van het parlement dat in december werd gekozen nadat de door hem geleide Opperste Sovjet was ontbonden. Hij trok zich daarna terug in de Russische republiek waar hij is geboren: Tsjetsjenië. Deze zomer brak daar echter een gewapende strijd uit tussen president Doedajev, die de Kaukasische republiek in 1991 eenzijdig onafhankelijk heeft verklaard, en door Moskou gesteunde rebellen die die onafhankelijkheid weer ongedaan willen maken. Chasboelatov wierp zich eerst op als bemiddelaar, maar mengde zich vervolgens met een eigen legertje in de strijd. Vorige week veroverden regeringstroepen het hoofdkwartier van Chasboelatov en moest de 'bemiddelaar' vluchten.

“Ik ben hier gekomen om de werkelijke situatie in Tsjetjenië uit te leggen”, aldus Chasboelatov gisteren. “U moet begrijpen dat het hele volk tegen Doedajev is. Slechts twintig tanks houden de dictator in leven. Rusland moet iets doen aan deze ijzeren vuist van Doedajev en dan is het afgelopen.” De hulp die Rusland tot nu toe aan de 'voorlopige raad' - het grootste van de diverse rebellenlegertjes - heeft gegeven is volgens Chasboelatov niet genoeg. “Moskou heeft tien tanks gegeven maar die zijn zo oud en versleten dat zij nauwelijks op eigen kracht het slagveld kunnen bereiken.”

Chasboelatov liet zich overigens niet uit over de toekomst van Tsjetsjenië nadat president Doedajev straks eventueel verdreven zal zijn. In Moskou had vanmorgen noch de regering noch president Jeltsin op Chasboelatovs oproep gereageerd.

    • Hans Nijenhuis