CDU raakt in opspraak over provisie giften

BONN, 21 SEPT. De CDU, de grootste Duitse regeringspartij, heeft sinds oktober 1991 een professionele organisatie giften laten binnenhalen tegen betaling van een provisie tot veertig procent. Dit meldt het weekblad Stern in zijn editie van morgen.

Daarmee heeft de partij de fiscus benadeeld en bovendien de bedrijven en personen die haar geld schonken onjuist behandeld door hen niet in te lichten over de provisiebetalingen.

De penningmeester van de CDU, Brigitte Baumeister, heeft gisteravond erkend dat haar partij sinds '91 een giftenwervingsorganisatie, die kantoor hield in het CDU-hoofdkantoor in het Adenauerhaus te Bonn, provisiebedragen betaalde die - “zoals op dit gebied gebruikelijk is” - varieerden met de omvang van de binnengehaalde giften. Maar die provisie had nooit 40 procent belopen en het contract met Hannes Müller, de chef van de giftenwervingsorganisatie, was begin deze week afgekocht, zei zij. Over de hoogte van de schenkingen die via Müller waren binnengekomen wilde zij niets kwijt.

Mevrouw Baumeister erkende gisteravond ook dat bedrijven en personen die de CDU de afgelopen jaren via Müllers organisatie geld schonken kwitanties over het volle bedrag van hun schenkingen hebben gehad, die zij voor aftrek bij de belastingdienst konden overleggen. Omdat het Duitse belastingrecht alleen voor de schenking die werkelijk ten goede komt aan de begunstigde (de CDU dus) een aftrekmogelijkheid opent, is de fiscus door deze praktijk dus geld misgelopen.

De Beierse zusterpartij van de CDU, de CSU, waarvan de voorzitter, Theo Waigel, minister van financiën in Bonn is (onder hem valt de belastingdienst), liet gisteravond weten dat Müller 1991 ook haar zijn diensten had aangeboden. Daarop was de CSU destijds niet ingegaan omdat zij de gevraagde provisie van 40 procent “waanzinnig” vond en bovendien bedenkelijk jegens de fiscus en de schenkers van geld.

Voor de nu in opspraak geraakte CDU, de partij van kanselier Kohl, is de zaak pijnlijk. Niet alleen zijn er op 16 oktober Bondsdagverkiezingen, maar bovendien kent de geschiedenis van de Bondsrepubliek toch al schandalen rondom het thema van fiscaal aftrekbare schenkingen aan politieke partijen. In 1984 moest bijvoorbeeld Otto graaf Lambsdorff (FDP) aftreden als minister van economische zaken in het eerste kabinet-Kohl omdat hij de fiscus had geschaad door giften van bedrijven te laten overmaken naar fiscaal begunstigde, maar min of meer gefingeerde FDP-stichtingen.

    • J.M. Bik