Beroep op Noodfonds is verdubbeld

AMSTERDAM, 21 SEPT. Het aantal aanvragen voor schuldsanering bij het Amsterdamse Noodfonds is in 1993 meer dan verdubbeld. In 1992 deden 459 Amsterdammers een beroep op het Noodfonds, in 1993 waren dat er 1199. Ruim driekwart van de aanvragen werd gehonoreerd.

Het Noodfonds is een door de gemeente gefinancierde stichting die eenmalig financiële bijstand verstrekt aan mensen die niet door de sociale dienst of de gemeentelijke kredietbank kunnen worden geholpen.

De belangrijkste reden voor de toename is de samenwerking tussen de sociale dienst en de gemeentelijke kredietbank. Mensen die worden bedreigd met huisuitzetting en afsluiting van de energie worden sinds 1992 automatisch doorverwezen naar het Noodfonds. Voor die tijd verwees de sociale dienst hen eerst door naar de kredietbank. Als die hen dan niet met een lening kon helpen, moesten ze zelf aankloppen bij het Noodfonds.

Behalve de samenwerkig tussen de twee diensten heeft volgens J. van Donk, hoofd bureau Noodfonds, ook “de zorgeloze leefstijl” van uitkeringsgerechtigden bijgedragen aan de toename van het aantal aanvragen. “Postorderbedrijven en betalen met pincode maken het mensen heel makkelijk om van alles en nog wat te kopen.”

De giften van het Noodfonds zijn voor rekening van de gemeente. In principe helpt het Noodfonds maar een keer. De aanvrager krijgt pas hulp als hij een machtiging tekent voor automatische inhouding van zijn uitkering voor huur, energie- en ziekenfondskosten. Als hij dit weigert wordt zijn woning ontruimd of de energie afgesloten.

In totaal gaf de gemeente in 1993 ruim twee miljoen gulden uit aan schuldsanering - gemiddeld 2.303 gulden per aanvraag. Daarvan werd 70 procent bestemd voor kwijtschelding van huurschulden en 20 procent voor schulden aan het energiebedrijf. Eenderde van de aanvragen kwam uit Amsterdam-Zuidoost.