Bedrijf gaat in vier steden toezien op parkeerbeleid

DEN HAAG, 21 SEPT. Het parkeerbeleid in vier gemeenten wordt per 1 oktober uitgevoerd door een particulier beveiligingsbedrijf. Het gaat om een experiment in de gemeenten Woerden, Venray, Boxtel en het Amsterdamse stadsdeel Westerpark.

De ministers Sorgdrager (justitie) en Dijkstal (binnenlandse zaken) hebben ingestemd met het experiment, dat uiterlijk tot 1 januari 1996 doorloopt. Het beveiligingsbedrijf Parcon neemt het handhavingsbeleid over. Een eigen parkeerdienst, en daarmee een effectieve controle op parkeerovertredingen, is volgens de ministers voor veel kleinere gemeenten te duur. De politie, die nogal eens over te weinig mankracht beschikt, ziet handhaving van het parkeerbeleid meestal niet als prioriteit.

Parcon heeft daarom vorig jaar al het voorstel gedaan om het parkeerbeleid over te nemen. De verantwoordelijke bewindslieden hebben een aantal voorwaarden gesteld voor het experiment. Zo moeten burgemeesters, politie en het openbaar ministerie akkoord gaan. Verder zal de lokale politie toezicht houden op de Parcon-medewerkers, die niet de beschikking krijgen over een wapen.

Omdat particulieren niet de bevoegdheid hebben bekeuringen uit te delen krijgen de Parcon-medewerkers gedurende het experiment een buitengewone opsporingsbevoegdheid. De beschikkingen worden door het Centraal Justitieel Incassobureau verwerkt. Aan de beroepsmogelijkheden die burgers hebben verandert niets.

Mogelijk zullen nog vier gemeenten zich aansluiten bij het experiment.