Bakkum; Vuurwerk aan vooravond van de sloop

Ramen zijn dichtgespijkerd, tuinen overwoekerd. De wijk Bakkum in Hillegom is een verzamelplaats geworden van lastig volk.

HILLEGOM, 21 SEPT. De Hillegomse wijk Bakkum heeft beter tijden gekend. Vroeger zaten hier arbeiders uit de bollenstreek die hun voortuintjes koesterden. Veel huizen zijn nu dichtgeplankt of hebben kapotte ramen. Tuinen zijn overwoekerd, het gras groeit nu in de dakgoot. Bakkum staat aan de vooravond van sloop. Maar ook op sociaal gebied heeft de wijk een dieptepunt bereikt. Bakkum is een verzamelplaats geworden van lastig volk. Sinds twee jaar huist in het wijkje van 127 woningen een groep van vijftien à twintig bewoners die een ware terreur aanrichten.

Van de oorspronkelijke bewoners durft niemand vrijuit te praten. De overlast treedt vooral 's nachts op, als het gewraakte gezelschap sterke drank onder de leden heeft en zich vermaakt met vuurwerk of onderlinge ruzies. Vijfhonderd keer per jaar rukt de politie uit om de gemoederen in Bakkum te sussen.

“Ze zoeken elkaar op. Ik denk dat ze hier te dicht op elkaar zitten”, zegt een buurtbewoonster die al veertig jaar in Bakkum woont. “Overdag zijn het vrienden van elkaar en 's nachts maken ze ruzie. Als ze zo'n voetzoeker afsteken, zit je meteen rechtop in bed. De kinderen kunnen niet slapen en de schoolprestaties gaan achteruit. Dat soort dingen krijg je.”

Bakkum werd na de oorlog uit de grond gestampt om snel en eenvoudig de plaatselijke woningnood te lenigen. Het grootste deel van de wijk bestond uit duplexwoningen die na tien jaar verbouwd zouden worden tot grotere eengezinswoningen, maar dat bleef bij een voornemen. In 1978 werd aangekondigd dat Bakkum zou worden gerenoveerd, maar ook dat gebeurde niet. Sindsdien is er geen onderhoud meer gepleegd, weet Tj. van der Tol, gemeenteraadslid voor de PvdA en van 1978 tot 1982 wethouder van volkshuisvesting.

Volgens Van der Tol heeft woningbouwvereniging Pago in het verleden grote fouten gemaakt. “Ik heb een paar jaar geleden vergeefs voorgesteld om een aantal wisselwoningen beschikbaar te stellen, zodat men kon beginnen met het opknappen van een blok. Dat is wel duur, maar in zo'n kwetsbare wijk als Bakkum is snelheid geboden.”

“De laatste jaren is het in Bakkum hard achteruitgegaan”, zegt Van der Tol. “Men had de mensen meer over andere wijken moeten spreiden. Als je een bepaalde groep bij elkaar zet, weet je dat het escaleert.”

Inmiddels heeft woningbouwvereniging Pago een ander bestuur en een nieuwe directeur en wordt Bakkum grondig aangepakt. In de tweede week van oktober begint de renovatie van 36 eengezinswoningen, meldt directeur R. Hagenaars. De overige negentig duplexwoningen zullen worden gesloopt.

Hagenaars geeft toe dat in Bakkum een uitzonderlijke situatie is ontstaan. “Ik heb twaalf jaar ervaring opgedaan in oude wijken in Rotterdam, maar wat ik hier meemaak, spant de kroon.”

Hij bestrijdt dat Pago in het verleden een bewust toewijzingsbeleid heeft gehanteerd, waardoor lastige bewoners in Bakkum terecht kwamen. “Het is een samenloop van omstandigheden. Dit zijn de goedkoopste woningen in onze woningvoorraad en mensen met een laag inkomen hebben vaak ook problemen. Bovendien hebben die mensen onderling allerlei relaties en vliegen ze elkaar gauw in de haren.”

Twee weken geleden was het weer eens raak in de Leekstraat. Met een daverende klap ging midden in de nacht een tuinmuur van twee meter hoog en tien meter lang tegen de vlakte. Het was een huzarenstukje, want het gebeurde met de hand. “Ze moeten ons altijd hebben”, zegt de bewoonster van het getroffen huis. In twee jaar tijd zijn bij haar zeven keer de ruiten ingegooid. “Vroeger gingen wij heel goed met die mensen om, maar sinds enkele weken hebben we ruzie. Ze denken dat wij over hen gepraat hebben. Dan worden ze agressief en kunnen ze het niet met praten af. De buurman neemt altijd een hakbijl of zo mee.”

Een andere bewoonster van de wijk neemt het verhaal met een korreltje zout. “Toen die mensen in de wijk zijn komen wonen, zijn de problemen begonnen. Ik bemoei me gewoon nergens mee. Als ze elkaar maar afslachten, dan vind ik het best.”

    • Bert Determeijer