Alternatieve brandstoffen niet kansrijk

DEN HAAG, 21 SEPT. Alternatieve brandstoffen voor het wegverkeer spelen in de nabije toekomst nog geen rol van betekenis. Benzine, diesel en lpg, mogelijk in een gewijzigde samenstelling, blijven op termijn de belangrijkste energiebronnen voor onze vrachtwagens, personenauto's en motoren. Dat meldt het ingenieursbureau Innas na een onderzoek in opdracht van de ministeries van verkeer en waterstaat, VROM, en economische zaken.

Het bureau bekeek behalve de drie genoende brandstoffen ook onder meer alcohol, waterstof en brandstoffen uit biomassa. Volgens Innas kunnen methanol in benzine en lpg de komende jaren een groter aandeel verwerven. De techniek voor het produceren van brandstof uit suiker, zetmeel- of oliehoudende gewassen is echter nog onvoldoende ontwikkeld, aldus het onderzoek. Bovendien is er te weinig landbouwgrond om plaats te bieden aan de noodzakelijke teelt van gewassen.

Om op langere termijn minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen is waterstof wellicht een duurzame oplossing. Volgens de onderzoekers staan technische problemen een grootschalige introductie van deze energiebron vooralsnog in de weg. (ANP)