Zalm wil fracties binden aan akkoord

DEN HAAG, 19 SEPT. VVD-minister G. Zalm (financiën) verlangt van de regeringspartijen in de Tweede Kamer dat zij zich houden aan de afspraken in het regeerakkoord. Dat zegt hij vandaag in een gesprek met deze krant. In reactie op uitspraken van PvdA-afgevaardigde K. Adelmund, die zei zo veel mogelijk onder de afspraken uit te willen komen, wijst Zalm erop dat “ook de regeringsfracties hebben getekend”. “Ik verwacht een loyale opstelling”, aldus Zalm.

De bewindsman zegt “begrip” te hebben voor de wijze waarop voorganger W. Kok, de huidige minister-president, met veel “kunst en vliegwerk” het loslaten van het schema voor het terugdringen van het financieringstekort heeft gecompenseerd: door verkoop van staatsbezit, tekorten doorschuiven naar volgende jaren en versnelde inning van belastingen. Tijdens de afgelopen formatie-periode noemde VVD-leider Bolkestein dit “broddelwerk”. Zijn partijgenoot minister Zalm zegt nu: “Wat er gebeurd is, verdient niet de schoonheidsprijs en Kok is er zelf ook niet geweldig trots op.”

De VVD-minister noemt de overeenkomsten tussen een sociaal-democratische en een liberale minister van financiën groter dan de verschillen.

Tijdens de maandelijkse bijeenkomst van de ministers van financiën uit de twaalf lidstaten van de Europese Unie, maakte Zalm bekend dat hij wil dat de pensioenreserves van het ABP worden meegewogen bij de beoordeling of Nederland eind 1996 of uiterlijk in 1999 toegang kan krijgen tot het Europa met één gemeenschappelijke munt. Als het vermogen van de ambtenarenpensie-onfondsen wordt 'verdisconteerd' in de staatsschuld dan valt deze ruim dertig procent lager uit en voldoet aan de EMU-norm.

    • Cees Banning
    • Frank Vermeulen