VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN en SPORT

E. Borst-Eilers, 15,2 miljard, 6.327 ambtenaren

Minister Borst heeft nog een beetje moeite met de nieuwe naam van haar departement. Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekt niet lekker. Zij spreekt dan ook liever van “het ministerie van zorg en aandacht”.

Borst wil in tegenstelling tot haar voorgangers geen commissies aan het werk zetten om te adviseren over vraagstukken in de gezondheidszorg. De adviezen die de afgelopen jaren zijn verschenen, zoals die van de commissies Dunning (keuzen in de zorg), Welschen (ouderenzorg) en Biesheuvel (curatieve zorg) zullen de komende jaren worden uitgevoerd, stap voor stap. Want, zo zegt Borst: “Alles wat gezegd kon worden over hoe we de zorg beter kunnen maken is gezegd.” Zij tekent daarbij aan dat de gezondheidszorg in Nederland af is en, net als de Deltawerken, uitsluitend onderhoud en reparatie behoeft. Grote plannen die de gezondheidszorg op zijn kop zetten, zijn van Borst dan ook niet te verwachten.

Volgend jaar worden delen van de tandheelkundige hulp aan volwassenen en kinderen uit het ziekenfondspakket geschrapt. Dat betekent dat de gezondheidszorg voor een half miljard gulden minder uit de collectieve middelen wordt gefinancierd. Om de kosten van geneesmiddelen nog verder te beheersen, zal het aantal medicijnen waarvoor nog geen maximale vergoeding bestaat, worden beperkt. Pas in 1996 wordt voor iedereen een eigen risico in de ziektekostenverzekering van 200 gulden ingevoerd. Vanaf volgend jaar hoeven voor kinderen tot 18 jaar geen nominale premies Ziekenfondswet en AWBZ meer te worden betaald. De nominale ziekenfondspremie voor volwassenen blijft gemiddeld 198 gulden per jaar, de nominale premie in de AWBZ daalt van 147 naar 110 gulden per jaar.

Over de eerste 14.000 gulden loon hoeven werkgevers geen ziekenfondspremie meer te betalen. Over het loon vanaf 14.000 gulden stijgt de werkgeverspremie van 5,15 naar 7,25 procent. De inkomensafhankelijke (procentuele) ziekenfondspremie voor werknemers daalt van 1,20 naar 1,10 procent. De inkomensafhankelijke AWBZ-premie gaat omhoog van 8,55 naar 8,85 procent.

De voorgenomen bezuinigingen op de jeugdhulpverlening (13,2 miljoen in 1995) en op de bejaardenoorden (75 miljoen) zijn geschrapt. Vorig jaar is in de zorg 433 miljoen gulden meer uitgegeven dan begroot in het Financieel Overzicht Zorg. Daarvan moet in 1995 362 miljoen gulden door middel van ombuigingen worden gecompenseerd. Instellingen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen moeten door doelmatiger te werken een korting opbrengen van 88,4 miljoen en de academische ziekenhuizen van 8,6 miljoen. De vrije-beroepsbeoefenaren worden voor 60 miljoen aangeslagen. Daar bovenop moeten tandartsen 55 miljoen inleveren, huisartsen 20 miljoen, specialisten 19 miljoen en orthodontisten tien miljoen. Op geneesmiddelen dient twintig miljoen te worden bespaard.

Staatssecretaris Terpstra (sport) wil de Koninkrijksspelen voor jongeren uit Nederland, Aruba en de Nederlandse Antillen volgend jaar nieuw leven inblazen.

  • Gretha Pama
  • Rob Schoof
  • Wubby Luyendijk
  • Ward op den Brouw
  • Willebrord Nieuwenhuis
  • Frank Vermeulen
  • Frank van Empel
  • John Kroon
  • Derk-Jan Eppink