Uitzonderlijk hete zomer treft aardappeloogst

VOORBURG, 20 SEPT. De gemiddelde opbrengst aan aardappelen per hectare zal dit jaar naar verwachting dertien procent lager uitvallen dan vorig jaar. De totale oogst wordt op twaalf procent lager geschat.

Ook de totale oogst van uien zal dit jaar ruim een kwart lager liggen dan vorig jaar. Dat blijkt uit de voorlopige oogstramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De precieze oorzaak van de daling van de opbrengst kon het CBS nog niet geven, maar vermoed wordt dat de hete zomer (die de groei vertraagde) en uitputting van de grond een rol spelen.

De totale oogst van op kleigrond geteelde consumptie-aardappelen - inclusief pootaardappelen - is ten opzichte van vorig jaar met veertien procent aanzienlijk gedaald. De gemiddelde opbrengst per hectare wordt geraamd op veertig ton en ligt daarmee vijftien procent onder het niveau van vorig jaar.

Voor de consumptie-aardappelen die op zand- en veengrond worden geteeld wordt een opbrengst gelijk aan die van vorig jaar geschat. Per hectare zal ongeveer vier procent minder worden geoogst dan vorig jaar, zo verwacht het CBS. Als de resultaten op deze gronden worden vergeleken met de afgelopen vijf jaar, kan volgens het CBS worden gesteld dat de oogst 'normaal' is.

De gemiddelde opbrengst per hectare van gewone uien (zaai-uien) zal 41.000 kilo bedragen. Dat is een aanzienlijke daling ten opzichte van het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, namelijk met 21 procent. Wordt die opbrengst vergeleken met vorig jaar, dan is het resultaat nog slechter, namelijk een achteruitgang met 37 procent. Het oppervlak aan akkers waarop de uien worden geteeld is ten opzichte van vorig jaar met ruim tien procent toegenomen, waardoor de totale oogst per saldo ruim een kwart lager uitkomt.

De prognoses van het CBS hebben gisteren nauwelijks effect gehad op de aardappelprijzen. De termijnmarkt in Amsterdam liet even een lichte stijging zien, maar uiteindelijk bleef het peil gelijk. De termijnhandelaren gaan al enkele wekenlang uit van een oogst, die rond vijftien procent lager zal uitkomen dan vorig jaar. De markt toonde gisteren meer aandacht voor een mogelijke weersverbetering in de loop van deze week.

Het prijsniveau (per honderd kilo) voor de aprilcontracten ligt niettemin bijna vijf maal hoger dan in dezelfde week vorig jaar. Ook de oogstramingen in Duitsland komen beduidend lager uit dan die van vorig jaar.

Wat de handelaren vooral bezighoudt is de vraag wanneer de aardappels kunnen worden gerooid. Door de hete zomer kan pas laat worden geoogst, maar daardoor neemt het risico toe dat er door veel neerslag moeilijk of helemaal niet kan worden gerooid.