Satellietschotels in de ban als duivels werktuig

TEHERAN, 20 SEPT. Na een maandenlang debat binnen het islamitische regime heeft het Iraanse parlement vandaag besloten satellietschotels te verbieden. Het ministerie van binnenlandse zaken en de basseej, een soort vrijwillige zedenmilitie, hebben opdracht gekregen bestaande satellietschotels - honderdduizenden - zo snel mogelijk te ontmantelen. Importeurs, fabrikanten en verkopers van satellietschotels zullen door islamitische rechtbanken worden berecht, en hun bezittingen zullen worden geconfisqueerd, zo is van parlementaire zijde in Teheran vernomen.

Minister van cultuur en islamitische leiding Mostafa Mir-Salim had tevoren voor het parlement de “gevaren” opgesomd die buitenlandse televisieuitzendingen voor de jeugd en voor de Iraanse islamitische cultuur meebrengen.

Hoewel de afkeer van satelliettelevisie in het door conservatieven gedomineerde parlement tamelijk algemeen was, plaatsten verscheidene parlementariërs vraagtekens bij de mogelijkheid van toepassing van het verbod. Zij onderstreepten dat “de strijd tegen de technologie een vergeefse inspanning is”, vermoedelijk de intrekking, begin dit jaar, van het verbod op bezit van video-recorders indachtig. “Het probleem van de Westerse culturele invasie kan niet met fysieke maatregelen worden aangepakt. De schotels worden steeds kleiner, meer geavanceerd en moeilijker te ontdekken”, aldus een woordvoerder van deze stroming. Voorstanders van het verbod stelden echter dat “de schotels duivelse werktuigen zijn die de fundamenten van het islamitische regime bedreigen”.

In Teheran en andere grote Iraanse steden neemt het aantal satellietschotels de laatste tijd in razendsnel tempo toe. Geschat wordt dat ten minste 2 miljoen Iraniërs nu buitenlandse zenders kunnen ontvangen. Afgelopen mei had de geestelijk leider van de Iraanse shi'ieten, de 96-jarige groot-ayatollah Ali Araki, al een religieus verbod van satellietschotels uitgevaardigd. Zijn fatwa was echter praktisch algemeen genegeerd. (AFP)