Ritzen wijkt niet voor acties van studenten

ROTTERDAM, 20 SEPT. Minister Ritzen ziet vooralsnog geen aanleiding af te zien van zijn plannen om één miljard op de studiefinanciering te bezuinigen. Studentenorganisaties zullen daarom hun acties voortzetten.

Dat is de uitkomst van een gesprek dat minister Ritzen vanmorgen had met studentenvertegenwoordigers. Gisteren wisten Delftse studenten de bewindsman tot overleg te bewegen, nadat ze een uur lang het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen hadden bezet uit protest tegen de voorgenomen bezuiniging van één miljard op de studiefinanciering.

Volgens Diederik Samson van het Delfts Aktie Komitee en initiatiefnemer van de bezetting, werd “in een prettige sfeer” met de minister gesproken over de studiefinanciering, de voorgenomen stelselherziening van het hoger onderwijs en de onderwijskwaliteit. “Maar toezeggingen heeft de minister niet gedaan. Eerst wil hij de plannen uitleggen.” De woordvoerder van de minister bevestigt dit. Over drie maanden zullen de studenten en de minister een vervolgsgesprek hebben.

Landelijke en plaatselijke studentenorganisaties hebben aangekondigd tot de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer acties te voeren tegen de onderwijsplannen van het kabinet. Als de minister voet bij stuk houdt, zullen de studenten samen met anderen jongerenvertegenwoordigers op 5 november een landelijke demonstratie in Den Haag organiseren onder het motto 'Paarse Jeugd, Verloren Vreugd'. Eveneens worden plannen uitgewerkt voor een onderwijsstaking, aldus Kysia Hekster van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).