Onverwachte tegenvaller in begroting van 18 miljard

DEN HAAG, 20 SEPT. In het voorwoord van zijn eerste Miljoenennota meldt minister Zalm een belastingmeevaller. Door het “gunstiger conjunctuurbeeld” komt het financieringstekort van het rijk volgend jaar bijna twee miljard lager uit dan bij het opstellen van het regeerakkoord nog werd gedacht.

Maar minister Zalm wordt ook geconfronteerd met een - kleine - tegenvaller. De persen die de Miljoenennota drukken, moesten worden gestopt omdat in de kleurendiagram van de uitgaven van het rijk een fout was geslopen. Het financieringstekort zou volgend jaar uitkomen op 18.600.000 gulden. Dat is 18.581.400.000 gulden te laag, want het tekort van het rijk bedraagt volgend jaar 18.600.000.000 gulden.

Om de Tweede-Kamerleden op tijd van de correcte informatie te voorzien - morgen zijn de Algemene en politieke beschouwingen - zijn de persen gestopt. Geen unieke situatie, meldt de woordvoerder van financiën. “Kleine foutjes zijn niet te voorkomen.”

In de week voor Prinsjesdag maken de zakrekenmachines van de ambtenaren van financiën overuren. Dat blijkt onder meer uit een vergelijking van de uitgaven van het rijk in de verschillende publicaties van financiën. Het departement wil de boodschap van de minister van financiën namelijk aan een breed publiek verkopen. 'Push it 4 money honey', prijkt bijvoorbeeld op een kleurenposter die aan de scholen voor middelbaar onderwijs is verstrekt.

In een vlot geschreven samenvatting van de Miljoenennota 1995 wordt de boodschap van Zalm 'vertaald'. In deze brochures staan in een cirkeldiagram de uitgaven van het rijk gemeld en ontvangt het Gemeente- en Provinciefonds 200 miljoen gulden meer dan in de definitieve Miljoenennota 1995. Het verschil tussen 1,9 miljard gulden (brochure) en 2,1 miljard gulden (Miljoennota) komt volgens Financiën doordat de brochure een paar dagen eerder is gedrukt dan de Miljoenennota. En in de laatste dagen voordat de 'nota over de toestand van 's rijks financiën' wordt gedrukt, wordt er nog driftig gerekend èn aangepast. Voor het Gemeente- en Provinciefonds mocht Prinsjesdag dit jaar wel een week later vallen. Dat scheelt al gauw een half miljard gulden.