MARINIERS

A. Houtenbos

Gewoon een kwestie van stil staan en verstand op nul. Zo hoort het nu eenmaal en het oogt ordelijk en netjes. Ruim een uur voordat de Koningin op het Binnenhof arriveerde, stond A. Houtenbos van het Korps Mariniers al op wacht voor de Ridderzaal. Het was zijn eerste keer en hij heeft het graag gedaan. Houtenbos heeft de Koningin altijd al “een lieve vrouw” gevonden.

Houtenbos stond vandaag 'eerste rang' toen de Koningin uit de Gouden Koets stapte en traditiegetrouw een groet bracht aan het vaandel van zijn korps. Waarom die speciale behandeling juist zijn korps te beurt valt, weet hij niet.

De voorlichter van het korps kan het uitleggen. De korps, opgericht in 1665 door raadpensionaris Johan de Witt en luitenant-admiraal Michiel Adriaansz. de Ruyter, is het oudste onderdeel van de krijgsmacht. De eerste opperbevelhebber was Johan Maurits van Nassau. Qua Patet Orbis luidde zijn wapenspreuk: zo wijd de wereld strekt. Uit waardering voor “het hooghouden van 's lands Vlag” reikte H.M. Koningin Wilhelmina in 1929 het vaandel uit aan het korps.

Op het doek staan de wapenfeiten vermeld: Spanje-Algiers, West-Indië, Seneffe, Kijkduin, Doggersbank, Atjeh-Bali, Chatham, Rotterdam, Java-zee, Java en Madoera en Nieuw-Guinea. “Achteraf niet allemaal de meest gelukkige periodes uit de vaderlandse geschiedenis”, aldus de voorlichter.

Korporaal Houtenbos vindt het in ieder geval een eer bij de mariniers te mogen dienen. Als achttienjarige jongen meldde hij zich aan “voor de actie en het avontuur”. We zijn een elite-corps, zegt hij. Mannen met hoogtevrees bijvoorbeeld komen de selectie niet door. “Alleen jongens die gezond zijn.”