Kunstbond vreest bezuinigingen van 81 miljoen

ROTTERDAM, 20 SEPT. Uit het meerjarenoverzicht bij de Cultuurbegroting, die vandaag aan de Tweede Kamer is gepresenteerd op Prinsjesdag, blijkt dat er in feite 81 miljoen gulden bezuinigd wordt op kunst en cultuur. Dit stelt de Federatie van kunstenaarsverenigingen in een eerste reactie op de begroting. De Federatie is verontrust over het 'gejojo' met de gelden voor kunst: volgens de organisatie overschrijden de bezuinigingen het bedrag dat door de regering extra voor de cultuursector uitgetrokken wordt. De organisatie vreest dat alle extra geld voor kunst uiteindelijk slechts aan cultuurbehoud en monumentenzorg besteed zullen worden, net als bij het vorige kabinet. Ook vindt de bond dat de kunst ontzien moet worden bij agenerieke kortingen. De organisatie is wel tevreden over het voornemen een basisfonds voor kunstenaars op te zetten