Kanaaltunnel start proef met passagiers

Niet bekend

Vooruitlopend op een volledige dienstregeling wordt er tussen maandag 3 oktober en dinsdag 15 november een proef gehouden met daarvoor speciaal geselecteerde passagiers. Aandeelhouders van Eurotunnel, reizigers uit de bank- en reiswereld en media-vertegenwoordigers kunnen na reservering gebruik maken van treinvervoer door de tunnel. De afgelopen maanden hebben personeelsleden van Eurotunnel en hun gezinnen al gebruik kunnen maken van de verbinding onder Het Kanaal. Volgens een woordvoerdster van Eurotunnel was dit een groot succes.

Een volledige dienstregeling gaat “volgens plan ergens in het najaar” in, aldus de woordvoerster. Officieel wacht Eurotunnel nog op een certificaat van goedkeuring van de zogeheten Intergovernmental Commission (ICC) om een dienstregeling voor passagiers van start te kunnen laten gaan. Wanneer het ICC het licht op groen zet kan een volwaardige Kanaalverbinding tussen Londen, Parijs en Brussel voor treinpassagiers pas volledig worden gerealiseerd. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het passagiersvervoer al in mei vorig jaar zou beginnen.

In juli begonnen de eerste goederen- en vrachtwagentreinen te rijden. Volgens de woordvoerster lopen deze diensten goed en neemt de goederenstroom door de Kanaaltunnel gestaag toe. Cijfers over tarieven en opbrengsten worden door Eurotunnel op dit moment niet verstrekt. Het bedrijf verwijst voor details over deze kwestie naar de nog te publiceren halfjaarcijfers.

Vrijwel alles in de Kanaaltunnel is gecomputeriseerd en de uiterst complexe integratie van de vele software is de voornaamste reden voor de huidige kinderziekten en het operationele uitstel. Maar zoals een Eurotunnel-employé uitlegt: “We zijn tegenover onze reizigers en onszelf verplicht tot 110 procent veiligheid. Eén groot ongeluk en we zouden voor lange tijd met een verlaten spooktunnel zitten.”