Jorritsma met Wijkertunnel in geldproblemen

DEN HAAG, 20 SEPT. Minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) dreigt in de problemen te komen met de financiering van de Wijkertunnel en de tunnel onder de Noord.

Wegens het schrappen uit de begroting van het spitsvignet, ontbreekt vooralsnog het geld voor de aflossing aan private financiers. Vanaf 1997 gaat het om een bedrag van 100 miljoen gulden per jaar.

Dit blijkt uit de vandaag gepresenteerde begroting. Vorig jaar zomer kwam minister Maij-Weggen in opspraak wegens een vermeend achterhouden van gegevens over de financiering van de Wijkertunnel. Zij werd toen ter verantwoording geroepen door Jorritsma, indertijd Tweede-Kamerlid voor de VVD.

Het ministerie van verkeer en waterstaat is in 1992 begonnen met de aflossing van de tunnel onder de Noord, in 1997 begint de aflossing van de Wijkertunnel. Het gaat om respectievelijk 35 en 65 miljoen gulden per jaar. Tot nu toe komt de aflossing ten laste van het budget voor de aanleg van wegen. In de toekomst moet deze echter worden betaald uit de inkomsten van zogeheten prijsbeleid. Een voorbeeld van prijsbeleid is het spitsvignet, dat minister Maij-Weggen in 1996 wilde invoeren.

Uit de begroting van minister Jorritsma is de streefdatum van 1996 voor de invoering van een spitsvignet echter verdwenen. In plaats daarvan wordt nu gestreefd naar rekeningrijden. In een toelichting op de begroting, afgelopen vrijdag, liet minister Jorritsma weten dat rekeningrijden op z'n vroegst rond de eeuwwisseling kan worden verwacht.

Over de aflossing van de tunnel onder de Noord en de Wijkertunnel merkt de begroting op dat die wordt “voorgefinancierd uit het Infrafonds totdat enige vorm van gebruikersbijdragen is ingevoerd”. Een probleem hierbij is dat het Infrafonds inmiddels door bezuinigingen uit het Regeerakkoord onder druk staat. Door “temporiseringen en versoberingen” moet de komende vier jaar op de aanleg van infrastructuur in 1995 tot en met 1997 250 en in 1998 300 miljoen gulden worden bespaard. Deze zomer waarschuwde de ambtelijke top in een stuk voor de nieuwe minister voor de “grote gevolgen” van “uitstel of afstel van het prijsbeleid” voor het programma van de wegenaanleg.

Een tweede probleem vormen de contracten met private financiers over de tunnel onder de Noord en de Wijkertunnel. Hierin is niet voorzien in een gebruikersbijdrage, bijvoorbeeld in de vorm van tol. De prijs van het contract wordt grotendeels bepaald door het aantal passages door de tunnel te vermenigvuldigen met een bepaalde prijs per passage. Tolheffing zou het aantal passages kunnen verminderen.

Een woordvoerder van het ministerie zei vanmorgen dat de term gebruikersbijdrage “ruim moet worden opgevat”. De diverse alternatieven zouden binnenkort “opnieuw worden bestudeerd”.

    • Gretha Pama