Inventarisatie schade regen Noord-Holland

ROTTERDAM, 20 SEPT. De Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (WLTO) begint vandaag met een inventarisatie van de schade die boeren en tuinders in Noord-Holland lijden door de overvloedige regen van de afgelopen week in combinatie met een tekort aan bemalingscapaciteit.

De WLTO kan nu nog geen schatting geven van het totale schadebedrag. Verscheidene boeren en tuinders stellen dat de schade in elk geval ettelijke miljoenen guldens bedraagt. Percelen met akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen hebben dagenlang onder water gestaan, waardoor wortels zijn verrot en de groei van de gewassen stil is komen te staan. Bij een groot aantal boeren en tuinders is de oogst totaal verloren gegaan.

Het deel van Noord-Holland dat het zwaarst getroffen is ligt tussen het Noordzeekanaal en de Westfriesedijk. Vooral in de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard is het inmiddels zakkende waterpeil de afgelopen dagen extreem hoog geweest. Boeren in die gebieden zagen hun akkers met penen, uien, spruiten en kool het hele weekeinde blank staan. In het westelijk deel van West-Friesland is de groenteteelt in de volle grond getroffen door het opkomende water. In de Kop van Noord-Holland en in de omgeving van Egmond gaat het vooral om bloementelers. Volgens de WLTO valt de schade in polders in het lage veenweidegebied mee.

Het aantal boeren en tuinders dat schade heeft, is vooralsnog onbekend. De WLTO weet nog niet bij wie de boeren en tuinders moeten proberen de schade te verhalen. Een akkerbouwer in Heerhugowaard heeft inmiddels de Uitwaterende Sluizen aansprakelijk gesteld, omdat het Hoogheemraadsdchap volgens hem nalatig is geweest bij het op tijd leegpompen van de boezems.

Het waterpeil in het noorden van Noord-Holland zal naar verwachting pas over enkele dagen weer normaal zijn. Het provinciaal vaarverbod ter bescherming van de doorweekte oevers is gisteren gedeeltelijk opgeheven. Op alle andere waterwegen blijft het vaarverbod van kracht. De politie houdt toezicht op de naleving. In nauw overleg met de waterschappen en de polderbesturen wordt de situatie in noordelijk Noord-Holland nauwlettend gevolgd. Over de schade van de wateroverlast aan ondergelopen huizen is nog niets bekend.