Helft van verkochte kipfilets is bacteriologisch besmet

DEN HAAG, 20 SEPT. Een steekproef van de Consumentenbond naar de kwaliteit van kipfilets wijst uit dat de helft van het onderzochte vlees bacteriologisch is besmet. Kip die bij de slager wordt gekocht is van de slechtste kwaliteit. Ruim tachtig procent daarvan is besmet of niet vers genoeg. Eenzelfde percentage geldt voor scharrelkippen. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in de jongste uitgave van de Consumentengids.

De bond vindt dat de pluimvee-branche eindelijk eens werk moet gaan maken van de besmetting op grote schaal van kippevlees met salmonella en campylobacter, die beide buikklachten kunnen veroorzaken. Tegelijk raadt de bond de consument aan zeer zorgvuldig te zijn bij het bewaren en klaarmaken van kip. De bond heeft het Produktschap voor Pluimvee en Eieren inmiddels een lijst met aanbevelingen voorgelegd.

Het Produktschap stelt dat de uitkomst van het onderzoek van de Consumentenbond de opvatting bevestigt dat verdergaande maatregelen in de produktieketen nodig zijn om de kwaliteit van kip te verbeteren. “Daartoe zijn in een eerder stadium reeds de nodige aanzetten gegeven”, aldus het Produktschap, dat de lijst aanbevelingen ziet als een ondersteuning van dat beleid. Het schap stelt daarentegen dat er geen gezondheidsrisico's voor de consument zijn als de kip maar op de juiste wijze wordt bereid.

Het Produktschap wijst er verder op dat vlak voor de zomer is besloten tot een 'ingrijpend plan van aanpak', dat pluimveehouders strikte hygiëne-regels voorschrijft.