Halfjaarwinst BNG 20 procent omhoog

Het halfjaarresultaat van de Bank Nederlandse Gemeenten uit Den Haag is met ruim 20 procent gestegen tot 148 miljoen gulden. De rentemarge was in hoofdzaak bepalend voor de met 32 miljoen tot 180 miljoen gulden gestegen baten van de bank. De verwachting is dat het resultaat zich verderop in dit jaar positief zal blijven ontwikkelen. Voor heel 1994 wordt een “duidelijke” toeneming van de winst verwacht, zo deelt de directie mede. Vorig jaar werd door de bank 254 miljoen gulden winst gerealiseerd.

De omzet lange kredietverstrekkingen lag met 7,1 miljard gulden nog boven het hoge niveau van 6,8 miljard gulden in de eerste zes maanden van 1993. Tegenover een toegenomen omzet in de sector womingcorporaties stond een nagenoeg gelijke daling van verstrekte langlopende leningen aan gemeenten en nutsbedrijven.

De aangetrokken lange middelen ter financiering van de kredietverlening beliepen 5,7 miljard gulden tegen 6,4 miljard gulden uit dien hoofde in de eerste helft van 1993. Het balanstotaal nam met 11,4 procent toe tot 96 miljard gulden. Het aantal personeelsleden op basis van volledige werktijd steeg in de eerste zes maanden van dit jaar van 267 tot 284.